Vers 21

“Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.”

1 Mosebok 2:21

Nok en gang starter et Bibel-vers med de to ordene “Jehova Elohim“. Se kommentarer for begynnelsen av 1 Mosebok 1 og Vers 15 av 1 Mosebok 2. Ettersom 1 Mosebok er “opprinnelsens bok” hvor vi ser ikke bare begynnelsen av universet og menneskenes historie, men også Gud-gitte institusjoner som ekteskap. Det er Herren Gud som har skapt alt, og i de første kapitlene av Bibelen er det naturlig at Guds navn blir ofte nevnt, ettersom det er Han som har laget alt det vakre vi ser i verden. Dette verset har gitt grobunn for misforståelser og myter, og jeg vil forsøke å diskutere noen av disse uten å miste synet av Guds sanne og ufeilbarlige Ord.

Det første vi leser, er at Gud lot en dyp søvn komme over Adam. Som tidligere sagt, er “mennesket” i 1 Mosebok det henraiske ordet “adam“. Det betyr ikke at Adam var mer verd enn Eva, eller at menn er mer verd enn kvinner. Ordet “mennesket” brukes her før kvinnen var blitt skapt, og Asam var det eneste “mennesket” på denne tiden. Selve ordet “adam” betyr “menneske” og brukes om det første mennesket på jorden. Navnet kommer fra det hebraiske ordet “adamah” som betyr “land” eller “jord”, ofte med en rød farge. Dette ordet er utgangspunktet for ordet “menneske” ettersom Adam ble laget fra jordens støv – eller “av jord”, som vi sier ved begravelser. Det vil være å gå for langt å påstå at Adam var rødhåret på grunn av disse hebraiske ordene. Rent vitenskapelig – for at Adam og Eva skulle ha mulgheter for å produsere etterkommere med helt lys til helt mørk hud – må ha hatt en mellom-farge som var brunaktig. Det er eneste måten at Adam og Evas etterkommere ville ha arvestoffer til alle variasjonene vi finner av hudfarge i dag.

Den dype søvnen vi finner i dette verset bygger på to hebraiske ord. Det første betyr “å falle” eller “å kaste ned”, men kan også ha mange andre oversettelsesmuligheter. Det andre er et ord som betyr “slapphet”, “apati”, “trense” eller som her: “dyp søvn“. Noen har foreslått at Adam konm i en trense, slik som profetene i Gamle Testamentet ofte kom i da Gud ga dem syner eller åpenbaringer. Med tanke på hva Herren Gud skulle gjøre med Adam, er det trolig at denne dype søvnen var lik en narkose før en opersjon på et sykehus. Dersom noen skulle ta ut ett av ribbena dine, ville du absolutt ha fortrukket å få full narkose. Det var trolig dette Gud ga Adam. Adam “sov” da Gud foretok denne operasjonen. Selv om ordet for “søvn” også kan bety “død”, så er det klart at Adams død vil ikke passe med hva Bibelen lærer om at det ikke fantes død i verden før syndefallet (jfr. Romerne 5:12-14).

Vi leser videre at God tok “et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.” Dette var alså operasjonen som Adam måtte sove dypt for. Gud tok ut ett av ribbena til Adam. Ordet “tsela” beskriver buen som finnes i ribbeinet, og kan brukes både konkret om ett ribben, eller billedlig. Det er her helt klart at det er en konkret betydning ordet brukes i her. Gud skulle ikke ta noe billedlig ut av Adam, men ett konkret, fysisk ribben. Dette ribbenet skulle Han fylle med kjøtt. Selv om ordet “basar” oftest betyr “ferskt kjøtt”, så er det trrolig mer korrekt å oversette det som”kroppen”. Siste delen av Vers 21 blir da “tok han et av hans robben og lukket igjen kroppen”. Denne oversettelsen likner mer en moderne operasjon på et sykehus enn å “fylle noen med kjøtt” – ord som høres horrible ut for oss i dag. Der finnes gode grunner til å tro at “lukkingen” (“cagar” på hebraisk betyr “å lukke”, “stenge inne” eller “reparere”) ikke gjelder Eva, men avslutningen av Adams operasjon. 

Dr. Henry Morris mener at “ribben” er en dårlig oversettelse, og at det istedenfor burde oversettes som “side”. Han sier at “tsela” bare blir oversatt som “ribben” her i dette verset, men ellers – i minst tyve av tilfellene – er oversatt som “side”. Dette bruker han for å si at kvinnen er ikke er tatt fra Adams bein – og kan tråkkes på – eller fra hoder – til å dominere mannen – men fra hans side, ettersom hun er hans like. Selv om implikasjonen her er viktig – og Bibelen ellers nevner at Eva sulle være Adams “like” (Vers 20) – så er det en uvant tanke at Eva er laget av Adams side, ikke bare hans “ribben“. Det kan også nevnes her at kvinner ikke har flere ribbebn enn menn – eller menn et ribben mindre enn kvinner. Det var bare Adams ribben som ble tatt ut – alle andre mennesker er født med tolv ribben.


 

Advertisement
%d bloggers like this: