Josva

FORFATTER

Tradisjonelt tilegnet Josva selv, untatt de siste fem versene (24:29-33) som beskriver Josvas død og arv.

DATO

Cirka 1375 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Israelittene inntar og bosetter seg i Kanaan, det lovede land.

DETALJER

Med Moses og en hel generasjon av ulydige israelitter døde, foorteller Gud Josva at han skal lede folket inn i Kanaan, deres loved land. I Jeriko, deres første store hindring, hjelper den prostituerte Rahab de israelittiske spionene og får beskyttelse fra ødeleggelsen av byen: Gud slår byens vegger flate mens Josvas hær marsjerer utenfor, blåser i trumpeter og roper. Josva leder en suksessfull militær manøver for å rydde avgudsdyrkende folk – hititter, amoritter, kanaanitter, hivitter og jebusitter – fra landet. Ved en anledning svare Gud Josvas bønn om å få solen til å stå stille, noe som ga mer tid for å fullføre et slag (10:1-15). Viktige byer overga seg, Josva deler opp landet mellom de tolv av Israelsstammer, og minner dem om å være tro til Gud som har ledet dem hjem: “Skill dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud!” (24:23).

SITATER 

Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.” (1:9)

En av deres menn drev tusen på flukt, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere, slik som han har sagt dere.” (23:10)

Velg i dag hvem dere vil tjene… Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.” (24:15)

UNIKT

Josva er en av veldig få hovedpersoner i Bibelen som ser ut til å gjøre alt riktig – han var en sterk leder, totalt dedikert til Gud, som aldri har fått noe negativt skrevet om seg i Guds Ord. Bare ett feiltrinn farger hans plettfrie rulleblad: Josvas erfaring med gibeonittene, en av de lokale gruppene som han skulle ha tilintetgjort. I frykt for sine liv, kom de til Josva utkledd i gamle klær, og med tørt, myglet brød, og hevdet de hadde kommet fra et land langt borte. Josva og de israelittiske ledere spurte ikke Herren om råd (9:14) og ble enige i å lage en fredsavtale. Da Josva fant ut sannheten, æret han sin avtale med gibeonittene – men gjorde dem til slaver.

HVA SÅ?

Josva viser gang på gang hvordan Gud velsigner Sitt utvalgte folk. Det lovede land var Hans gave til dem, det samme gjaldt de militære seirene Han satte istand.


 

Advertisement
%d bloggers like this: