29 januar: Aldri forlatt

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Matteus 27:46

Den fjerde leksjonen vi lærer om Kristus fra korset er dette: Gud vil aldri forlate deg som er troende. Du tenker kanskje “Hvordan lærer Jesus oss dette, når Han selv ble forlatt av Gud i sin mørkeste time?”

I hver bønn som Jesus har sagt, og som er oppskrevet i Bibelen, så adresserer Han Gud som sin Far — unntatt i en bønn. Her på korset, mens Han blir straffet for syndene våre, så roper Han ut: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Jesus kalte Gud sin Far med ett unntak, slik at vi kunne kalle Gud vår Far uten noen unntak!

Du skjønner, Jesus ble forlatt at sin Far på korset slik at du og jeg aldri ville bli forlatt. Han ble til synd for oss, slik at vi nå har fri tilgang til Faderen gjennom Ham. Ingen synd, ingen person, ingen hindring kan skille oss fra kjærligheten og tilgivelsen og velsignelsen vår himmelske Far har for oss.

Det er på grunn av Hans eget sikre verk på korset at Jesus gir oss slike løfter og Hans fortsatte nærvær og nåde med oss.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” — Matteus 28:20

La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke” — Hebreerne 13:5


 

Advertisement
%d bloggers like this: