10 mars: Tilgivelse

“Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.”

Kolosserne 3:12-13

Hvordan må Guds utvalgte respondere til Guds gave til dem – frelsen? Hvordan burde de som selv har blitt tilgitt alle fornærmelser oppføre seg mot andre?

Paulus sammenlikner her eksplisitt den tilgivelsen som de utvalgte har i Kristus med den tilgivelsen som troende selv burde praktisere. “Som Herren har tilgitt dere” sier Paulus, slik burde dere tilgi — med samme betingelsesløse og komplette absolusjon.

Og hvor bredt gjelder dette påbudet? Dersom noen har noe mot noen! Vi kan ikke hevde at noen ikke er viktige nok, eller at noen fornærmelse er for uviktig, for at vi skal kunne tilgi den.

Var ikke vi ubetydelige i vår relasjon til Gud da Han tilgav oss? Var ikke våre overtredelser mot Ham konstante og enorme? Og likevel viste Gud oss nåde. Og på samme måte er vi befalt å utøve overbærenhet og tilgivelse hvor enn vi går, og med hvem som helst vi kommer i kontakt med.

Er du bevisst over storheten i Guds nåde ovenfor deg? Er du klar over hvor komplett ufortjent du er for å få Hans fortsatte overbærenhet? Dersom du er det, så burde det ikke være noen nøling på din side for å reflektere Guds godhet, selv til de mest ubehagelige og misbrukende mennesker.


 

Advertisement
%d bloggers like this: