Intro

Siden begynnelsen av den moderne vitenskapens historie har kreasjonister strevet etter å forklare vår verden basert på vår Skapers uforandrede lover. De fortsetter å komme med forbløffende forutsigelser som trosser evolusjonen men innretter seg etter observerbar vitenskap.

Vi stoler på et pålitelig univers. Fra kaffekoppen som spruter ut fra kaffetrakteren vår til motoren som brummer i SUVen vår så stoler vi på at de alltid tilstedeværende lovene bak realitetene våre fortsetter å fungere. Selv om vi ikke har sett en kjemisk formel eller en fysikk likning siden vi gikk på skolen, så nyter vi godt av de fordelene de medfører. Alle disse lovene forklarer hvorfor i-phonene vår er så smarte og popcornet popper.

Noen av oss forstår kanskje ikke de vitenskapelige egenskapene som får verdenen vår til å fungere, men vi kan likevel stole på dem. Når vi våkner opp hver morgen har vi en god forståelse for hva som vil skje. Når alt kommer til alt så opprettholder den Trofaste som skapte universet det “ved Hans mektige ord” – fra vann til tyngdekraft, fra stjerner til atomkrefter (Hebreerne 1:3). Lovene reflekterer Guds personlighet. Fordi Han ikke forandrer seg , så kan ikke lovene som styrer universet forandre seg heller. Han er grunnen til varmtvannstanken gir oss varmt vann og at jorden fortsetter å spinne på aksen sin.

De konsekvente lovene tillater oss å forutse ting om universet. Livet er som et stort puslespill med en bunke blandede biter som frister oss til å sette dem sammen. Skaperen vil at vi skal gjenkjenne mønster og se sammenhengen mellom bitene. Når vi har funnet kantene og begynner å sette sammen matchende farger og mønster, så begynner vi å se det ferdige bildet som gir ære til Ham.

Tidlige vitenskapsmenn, som Johannes Kepler og Isaac Newton, hadde dette synet, og det hjalp dem å bringe Vest Europa ut av overtroen. De forstod at mange biter av det vitenskapelige puslespillet bare finnes i Skriftene – inkludert Guds nylige skapelse av planetene og Hans en gangs dom med global oversvømmelse. Ved å bruke Bibelen som ramme utviklet disse vitenskapsmennene matematisk presise hypoteser som kunne produsere testbare forutsigelser. Suksessen av disse forutsigelsene, selv om de gikk imot populære forventninger, etablerte levedyktigheten til disse teoriene.

Moderne kreasjonistiske forskere fortsetter å utvikle nye modeller for å forstå universet og teste nye hypoteser basert på bibelske sannheter. Disse modellene kan testes og verifiseres. Når de blir verifisert vitner de om kraften i det bibelske verdenssynet som kan hjelpe vitenskapsmenn å finne mønster som de eller kunne ha oversett. Kreasjonister  har oppnådd flere suksessfulle vitenskapelige forutsigelser over de siste tiår, men tre stikker seg ut når det gjelder astronomi, geofysikk og geologi på grunn av deres presisjon og nøyaktighet.

Advertisement
%d bloggers like this: