16 desember: Forstand for Gud

“Da vil du forstå ærlighet, rettferd og rett, alle gode veier.”

Salomos ordspråk 2:9

Med all den nye filosofien, teknologien og innsikten  vi har i dag; er dette løftet fremdeles relevant? Du spør kanskje deg selv “Trenger jeg å forstå dette?”

Svaret er et rungende “Ja!” Du trenger å forstå rettferdighet; du trenger å forstå dom og egenkapital. Du skjønner, disse sannhetene er ikke det samme som Platos filosofi, eller Shakespears observasjoner, eller Isaac Newtons teorier. Disse sannhetene er mer som loven om tyngdektaften; den blir alri urelevant og trenger alltid å bli forstått.

Dersom du ikke forstår  hva som er rett og galt, hva som er godt og ondt, hvordan å ta vise avgjørelser, hva som er rettferdig — så vil du bli som den personen som  hopper av en bygning uten å forstå tyngdekraften. Å tro at du er for opplyst eller utdannet for “det tullet” vil ikke hindre deg i å kræsje ned i bakken.

På samme måte, dersom du forstår de evige og uforandrelige standardene i Guds gode og uforandrelige natur, så vil du komme ned før eller senere. Livet vil bli som å studere til feil eksamen, eller å forberede deg til feil ulykke — du vil bli fanget plutselig og tragisk uten å være klar over det. Det er intet som heter å trosse eller å suapendere Guds sannhet.

Men til dem som søker Guds sannhet, de blir lovet en forståelse av “alle gode veier“. Tnk på det! Guds visdom er for ethvert øyeblikk, hver handling, hver avgjørelse. Løftet — og faren — kunne ikke være større.


 

Advertisement
%d bloggers like this: