20 desember: Trøst

“Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.”

  2 Korinterbrev 1:4

Gud gir oss trøst i Hans Ord. Der finnes ingen sykdom, intet tap, eller smerte, eller frustrasjon som Gud ikke kan gi trøst for.

Han trøster oss i sitt Ord, Bibelen. Når vi leser om Hans løfter og oppdager Hans karakter, så får vi god trøst som er ment for oss i Ordet Hans. Vi blir påminnet om at Gud er god, og at Han er suveren. Og vi blir fortalt at Hans suverene godhet virker i universet på vegne av dem som tror på Ham.

Han trøster oss med sin Ånd. Faktum er at Guds Ånd blir kalt vår Trøster. Når intet menneske kan forstå, når ingen ord kan lindre, så kan Guds Ånd fremdeles være i stand til å tjene sjelen vår. Ved å peke veien for oss til Kristi fullendte verk og trekke oss mot personen Jesus Kristus, setter de Hellige Ånd beina våre på fast grunn, selv når verden faller sammen rundt oss.

Men der finnes en annen måte, forteller Paulus oss, som Gud trøster oss. De samme prøvelsene og trøsten som vi har erfart vil være til hjelp for andre under deres personlige smerter. Guds Ord bringer trøst til andre mens vi deler med andre de skriftstedene som har hjulpet oss. Guds Ånd bringer trøst mens vi vitner om Kristi tilstrekkelighet selv midt i vår pine.

Gjennom den trøsten som vi selv har mottatt, kan andre motta trøst; dette kan igjen trøste oss om at prøvelsene våre ikke har vært forgjeves.


 

Advertisement
%d bloggers like this: