Døden

I. DØDEN I G.T.

A. Døden er straff for synd (1 Mos. 2:17, 3:22-23, 3:16-19)

B. Døden er et faktum av menneskelige erfaringer (1 Mos. 5)

C. Døden er noe som fryktes og unngåes (Sal. 6:1-6, 88:1-15, Jes. 38).

D. Døden er ikke utenfor Guds kontroll eller styre

* Salme 68:21, Jes. 38:5, Jer. 15:20

* 1 Kong. 17:22, 2 Kong. 4:34, 13:21

* 1 Mos. 5:24, 2 Kong. 2:11

E. Døden er ikke seirende (Job 19:25-27, Sal. 16:9-11, 17:15, 73:23-26)

II. DØDEN I N.T.

A. Døden er straff for synd

* Rom. 5:12-21, 1 Kor. 15:22

* Rom. 6:23

DØD = ADSKILLELSE

1. Fysisk død (Hebr. 9:27)

2. Åndelig død (Matt. 8:22)

3. Evig død (Joh. 8:21, 24, 3:36, Åp. 21:8

B. Jesus Kristus har stått opp fra de døde og overvunnet døden

* Mark. 8:31, 9:31, Joh. 2:19-22

* Ap.gj. 2:24-36, 3:15, 17:31

* Rom. 1:4, 1 Pet. 3:21-22, Åp. 1:5

C. Dersom vi tror på Kristus, får vi evig liv

* Rom. 10:9-15

* Joh.10:28-30, 1 Joh. 5:11, Joh. 3:16, Rom. 6:23, Gal. 6:8


 

Advertisement
%d bloggers like this: