23 mars: Ikke skjul at du er kristen

“Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede… jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen.”

Salme 40:9, 11

I denne messianske salmen snakker Jesus gjennom en profeti tusener av år før Hans fødsel i Betlehem. Og Han erklærer “Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede“.

Men det som burde være iøynefallende for oss er hva Guds vilje består i. Ettersom Jesus fortsetter å nummerere de forskjellige aspektene ved Guds vilje som Han utfører med glede, legg merke til hvor klart Han snakker om evangelisme.

Jesus sier, som en del av å gledelig oppfylle Guds vilje, at Han har erklært Hans trofasthet og frelse. Det er derfor tydelig at det er umulig å gjøre Guds vilje uten å opphøye Hans attributter, uten å proklamere Hans fullkommenhet, uten å snakke om Hans prestasjoner.

Vi må forstå at det er Guds vilje ikke bare å frelse Hans folk fra syndene deres, men å få dem til å juble offentlig i Hans underbare nåde. Når vi ikke gjør så mye av Gud i samtalene våre, impliserer Jesus, dekker vi i virkeligheten over Guds kjærlighet og sannhet, holder det for oss selv og gjør Hans ære mindre foran andre.

Du som er troende; ønsker du å adlyde Gud, å glede Ham med dine ord og dine handlinger? Dersom du gjør det, så ta hintet fra Jesus og gjør et bevisst forsøk på å vise din glede i Gud, og offentliggjøre den Personen som er dyrebar i hjertet ditt.


 

Advertisement
%d bloggers like this: