28 april: Guds plan og vilje

“I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje.”

Efeserne 1:11

Det er foruroligende, til en viss grad, for oss å innse at Gud er aktivt engasjerte skaperverket sitt og står bak alt som skjer i henhold til Hans egen vilje.

Paulus snakker spesielt om Guds forutbestemmelse i dette verset når det gjeler at noen spesielt utvalgte mennesker vil ha en himmelsk arv. Guds suverenitet og makt er absolutt ikke vist mer underfullt noe annet sted enn i gjennomføringen av frelsesverket.

På praktisk talt hver side av Skriften blir vi minnet på om at Gud er i stand til å frelse den Han ønsker å frelse, når Han ønsker å gjøre det. Gud er ikke oppe i himmelen mens Han vrir hendene sine i bestyrtelse og frustrasjon, mens Han håper at noen nede på jorden vil stole på Ham. Gud har forutbestemt de som vil bli frelst.

Men Paulus generaliserer videre fra denne illustrasjonen om suveren autoritet for å minne oss om at denne forutbestemmelsen er det eneste eksemplet på det faktum at Gud virker alt etter sin egen vilje. Ingenting er utenfor Guds suverene styre.

Hvorfor er alt så foruroligende for oss? Det er fordi vi alle, dypt nede, ville like å ha universet (i det minste vår egen lille verden) i bane rundt oss selv, og vår vilje, istedenfor. Vi liker ikke å innse det åpenbare: der finnes utallige handlinger og mennesker og valg som er helt utenfor vår kontroll.

Men, når vi innser at Gud er god i alt, vis i alt, mektig i alt, så burde det trøste oss å vite at Hans vilje, ikke vår, er det som får verden til å gå rundt.


 

Advertisement
%d bloggers like this: