Post-sannhet: til og med i kirkene?

Bilderesultat for løgn og sannhet

“Post-sannhet” ble erklært å være årets internasjonale ord for året 2016 av Oxford English Dictionary (OED). Det er definert som “i forbindelse med eller betegnelse av omstendigheter hvor de objektive fakta er mindre innflytelsesrike med å forme offentlig mening som appellerer til følelser og personlig oppfatning”. Dette er selvsagt en fortsettelse av post-modernismen som benekter eksistensen av objektiv sannhet og absolutt virkelighet.

Ordet (eller terminologien) post-sannhet kom i forgrunnen i et år med politisk teater hvor media og politikere verden over – i deres jakt etter en bestemt personlig eller kommersiell årsak – i økende grad kom med påstander og benektelser som åpenbart var falske, til og med overfor tilhengerne deres, og likevel ble usannhetene stort sett ignorert av tilhengerne deres. Folkets valg av hvilken fortelling eller påstand de velger å tro på er i stadig større grad drevet av følelser, ideologi, agenda og pragmatisme istedenfor av sannheten. Media artikler som kommenterer på OEDs gjenkjennelse av “post-sannhet” definerte uttrykket som en beskrivelse av en verden hvor oppfatningen av sannheten har blitt uviktig eller irrelevant i jakten etter et bestemt utfall.

Uheldigvis er sannheten ofte underlagt forfølgelsen av andre mål, til og med i kirken hvor Jesus uttalte at “dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere” (Johannes 8:32). Disse målene kan være vekst i antall, akademisk respekt, avhandlinger av evangeliet o.s.v. Hvor bemerkelsesverdige disse målene enn er, så kan de målene bli hule skjell tomme av propositional innhold og betydning med mindre menigheten “har forkynt dere hele Guds råd” (Apostlenes gjerninger 20:28).

SANNHETEN UNDERGRAVD AV VERDSLIG FILOSOFI

I en verden som er økende og bevisst omrammet av filosofisk naturalisme – troen at materien og eller naturlovene er alt som noensinne har vært, er, vil være, eller tillatt å være – er denne prosessen med å tone ned sannheten selvsagt uunngåelig. Materie avgir kanskje fotoner, kvarker , Higgs bosoner og andre sub-atomiske partikler, men den kan ikke gi sannheten. eller til og med konseptet sannhet. Og med mindre vi som kristne står “ombundet med sannhetens belte om livet” (Efeserne 6:14) som er Guds Ord, vil kirken også gi etter overfor denne undergravningen av sannheten.

Kosmologisk, geologisk og biologisk evolusjon er alle uløselig del og pakke av opphavshistorien av naturalisme som i dag er den “etablerte religiøse filosofien” i verden. Philip Johnson i sinn oppfølger til den banebrytende boken Darwin on trial (Darwin for retten) argumenterte at dette grepet på samfunnet med det naturalistiske verdenssynet vil til slutt lede til Reason in the balance (fornuften på vektskålen; min oversettelse).

Det virker som om verden i økende grad blir ubalansert og at vektskålen tipper mest over mot post-fornuft, post-rasjonalitet og post-sannhet. Den vilkårlige “regelen” at naturalismen og materialismen må redegjøre for all virkelighet – som er pålagt av verdslig “vitenskap”, media og utdannelse – er totalt selvmotsigende til erfaringer og observasjoner som menneskeheten har hatt (Romerne 1:19-20). På grunn av dette vil forsøket på å pålegge naturalistisk fortolkning på alt lede til en undertrykkelse av fornuften. Skriftene hevder ettertrykkelig at folk “som holder sannheten nede i urettferdighet” (Romerne 1:18), sannheten om skapelsen, blir “tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket” (1:21).

SANNHETEN KOMPRIMISERT I KIRKENE

Ofte ser vi at velmenende kristne ledere og teologer, som tror de har funnet løsningen ved å erstatte evolusjon med noe som likner en type “teolusjon”, aksepterer evolusjon men gjør det til en del av det overnaturlige istedenfor rene naturlige prosesser. Likevel setter de kirken opp for å miste sin Gud-gitte rolle som “sannhetens støtte og grunnvoll” (1 Timoteus 3:15). For å få alt til å “passe” har de brukt unngåelse av vanlig og naturlig betydning av ord og konsepter, og tatt del i løgn, manipulering og redefinering av Skriftene. SANNHETEN forsvinner ut skorsteinen, og har blitt konsumert på alteret av erfaringer, respektabilitet eller tilsynelatende “resultater”.

La meg illustrere dette. På netsiden til en velkjent og inflytelsesrik kirke i Sør Afrika, under en seksjon som omhandler “vanskelige” spørsmål som folk vanligvis har, er to av spørsmålene: “Hva med evolusjon?” og “Hvorfor finnes det lidelse og død i verden?” I svaret på det andre spørsmålet er et vanlig ortodoks kristent svar gitt, spesielt med hensyn til naturlige onder i verden – at jordskjelv, tsunamier, “torner og tistler” og sykdommer er en konsekvens av Adams synd. Men inkonsistent med dette blir det første spørsmålet svart med at både evolusjonen og Bibelen kan være sanne! Dette blir oppnådd ved å gjøre de første kapitlene i 1 Mosebok “parabolske”, med andre ord, bare fabler for å lære oss noen prinsipper om Gud og mennesker.

Vel, dersom den generelle teorien om evolusjon er sann, selv om den er satt i gang av Gud, så har jordskjelv, flom, torner, kreft, spising av kjøtt og sykdommer eksistert i millionvis av år lenge før en mulig dato for Adam og synden hans. De er alle dokumentert i steiner og fossiler som etter evolusjonens beregninger ofte er datert til å være millioner eller milliarder av år gamle.

Så, i dette eksempelet, har vi to kirkelige dokumenter som totalt motsier hverandre når det gjelder eksistensen av naturlige onder. Evolusjonen impliserer at Adam ikke døde som et resultat av hans egen synd, men at et naturlig onde forårsaket Adams synd. Hvem kan vel bebreide Adam for å gjøre opprør mot en Gud som satte ham i en elendig verden full av død og lidelse og så kalte det “overmåte godt” (1 Mosebok 1:31)?

EN KRISTENS TODELTE SINN?

Det er ikke rart at til og med mange kristne i økende grad lever i en overetasje/underetasje dikotomi eksistens. Det vil si, en overetasje med følelser og religiøse “sannheter” og en underetasje med fakta og handlinger.

Denne prosessen av erosjon av sannheten er ikke uunngåelig. Jeg kan identifisere meg med vitnesbyrdet til millionvis av andre Bibeltroene gjennom tidene, med et praktisk og intellektuelt liv omformet av en samstemt “teori om alt” (inkludert åndelige, følelsesmessige, moralsk, doktrinelle og vitenskapelige ting) som en enkel naturlig lesning av Bibelen gir – en referanseramme med perfekt skaperverk som er skjemmet og arret av synden, men lovet perfekt restaurasjon gjennom det utgytte blodet som Kristus villig ga for oss, den fysiske døden Han led og den fysiske oppstandelsen som Skaperen selv, Jesus Kristus, den enbårne Sønnen til Faderen gjorde.

Vi kan alle spille en rolle i den rollen om sann “opplysning” ved å dele Guds Ord og sannheten jeg håper du kan finne på bloggen min. Mange mennesker kommer innom livene våre, og vi burde dele sannheten med dem. Sannheten vil sette oss og mange andre fri (Johannes 8:32).


 

Advertisement
%d bloggers like this: