Dag 18: Gud har gitt oss kraft!

Hva er dine superkrefter? Ingen av oss kan fly eller skyte laserstråler fra øynene våre. Men Jesus har lovet oss å sende den Hellige Ånd, og det løftet har Han oppfylt! Ånden – som gir kraft og kjærlighet – lever inne i oss! Hvordan påvirker dette den måten du svarer Guds kall i livet ditt?

Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.

2 Timoteus 1:6-8

Reflekter på Guds løfter

Neste gang du går forbi et speil, så stopp og stram musklene dine. Så, vær stille og takk Herren fpr å ta vekk frykten din og gi deg en ånd av kraft, kjærlighet og et sunt sinn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: