Dag 5: Gud gir deg det du behøver

Gud lover at Han skal sørge for at vi har det vi trenger. Han gir det vi trenger både åndelig og fysisk. For å oppnå dette setter Gud oss ofte i arbeid. Andre ganger bruker Han gavmilde mennesker. Skriv om en gang du så eller opplevde Guds nådefulle gavmildhet.

Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok, når jeg nå har fått det dere sendte med Epafroditus. Det var som en duft av et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til hans behag. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.

Filipperne 4:18-20

Reflekter på Guds løfter

Neste gang du lager en handleliste, vær stille og ta et øyeblikk for å takke Gud for alle de forskjellige måtene Han sørger for deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: