10 juni: Guds vei, Guds sti

“Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.”

Salme 27:11

Dette er den første og viktigste prioriteten i beslutningstaking: er det Guds vilje, er det Guds måte?

Avgjørelsene Gud prompter oss til å ta vil alltid være i komplett enighet med Hans perfekte Ord, Bibelen. Gud leder aldri noen til å leve eller handle mot Hans Ord, fordi Hans Ord er Hans vei for oss.

Salmisten ber om å bli ledet på en jevn sti. Dette er den eneste typen ledelse som ville gjøre noen av oss noe godt, ikke sant? Dersom vi ble påkrevd å ta avgjørelser i henhold til visdom vi ikke har, fremtider vi ikke kan se, eller kunnskap som ikke er vår, så ville vi være dømt til å feile.

Men en enkel sti betyr en sti som vi kan forstå, som vi kan se, som vi er i stand til å følge.

Til slutt ber salmisten for enkel rettledelse på grunn av hans fiender. Dersom du ikke gjenkjenner at du står overfor fiender i enhver beslutning du tar — liten og stor — så er du dypt uvitende om realitetene i denne verden.

Du har fiendtlige lyster i ditt eget hjerte som har vokst frem fra egoistiske lyster og stolthet og misunnelse. Du har fiender i den åndelige verden som søker etter å trekke deg bort fra guddommelighetens sti ved bruk av hvilken som helst måte de kan. Din verste fiender i en spesiell avgjørelse kan til og med være velmenende venner eller familiemedlemmer hvis prioriteringer for deg ikke er evige eller Gud-sentrete.

Hvor passende er det da for oss alle å be for Guds vei å bli åpenbart, til tross for de mange fiendene vi med sikkerhet vil møte på veien i det kristne livet.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: