Genesis – opphavets bok

Den første boken i Bibelen heter på norsk “første mosebok” fordi Moses har blitt dedikert forfatterskap av de første fem bøkene som er oppskrevet der. Det er Martin Luther som er kjent for å ha gitt dette navnet. Men det er ikke den eldste boken som finnes i Bibelen. Det er Jobs bok, en bok vi antar ble skrevet i Abrahams dager, noe som var flere år før Moses.

På engelsk heter boken “Genesis“, noe som kan oversettes som “opphav” eller “opprinnelse”. Det er her hele historien om Gud og mennesker begynner. Den tyske kommentatoren H. C. Leupold bruker det tyske ordet “uranfang” om Bibelens begynnelse. Det handler her ikke bare om opphavet vårt, men uropphavet vårt. Det var her tiden startet. Det fantes ikke noe før dette punktet i historien. Vi tenker ofte på tiden som en lang, rett linje som går fra A (fødsel) til B (død). Derfor kan det være vanskelig å tenke seg at det ikke fantes noe før begynnelsen. Til sammenlikning er evighetssymbolet en sirkel (eller et åtte-tall) som har hverken begynnelse eller ende. Slik er Gud. Han er ikke budet av tiden. Han satte i gang tiden i begynnelsen som vi leser om i 1. Mosebok.

I denne omtalte bok (1. Mosebok) finner vi historiens fundament. Vi finner opphavet til universet, til orden og kompleksitet, til solsystemet, til atmosfæren og hydrosfæren, til livet, til menneskets opprinnelse, til ekteskapet, til det onde, til språk, til styresett, til kultur, til nasjoner til religion og til det utvalgte folk, Israel. Boken er sådan et fundament for all sann historie, sann vitenskap og sann filosofi.

Det må også understrekes at 1. Mosebok er den viktigste boken i hele Bibelen. Bibelens aller første vers sier “I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” Dette verset står som en port ved inngangen til De Hellige Skrifter. Dersom vi kan tro eller godta dette som sannhet, da vil  vi ikke ha noen problemer med å tro noe annet som står skrevet i denne fantastiske Boken. Dersom vi ikke tror eller godtar det som står i vers 1, så vil vi likeledes ha problemer med å tro på syndefloden, jomfrufødselen, oppstandelsen og mange andre sentrale Skriftsteder som vi finner i Bibelen. Vår tro blir testet allerede i Bibelens første vers.

Bibelen er også en bok som besvarer de store eksisitensielle spørsmålene som vi har i livet. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen når vi dør? Mange har gått rundt i dette livet og spurt seg gang på gang disse spørsmålene som er samlet under “”Hva er meningen med livet?” En tro på Bibelen vil gi alle disse svarene. Gud skapte hele den vakre verden for oss, kronverket av skapelsen Hans, som ble skapt i Hans bilde og til Hans ære.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: