2 Mosebok

FORFATTER

Ikke skrevet i boken, men tradisjonelt tilegnet Moses. I 34:27 sier Gud til Moses: “Skriv nå du opp alle disse ord!” – og Jesus siterer 2 Mosebok i Markus 12:26 som “Moseboken“.

DATO

Omtrent midten av 1400-tallet f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Gud frigjør Sitt folk, Israel, fra Egyptens slaveri,

DETALJER

.Israelitten vokser i Egypt, etter å ha bosatt seg der på invitasjon fra Abrahams oldebarn Josef, som entret landet som en slave og steg til å bli nestkommanderende. Da Josef døde ser en ny Farao den voksende familien som en trussel – og gjør folket til slavene sine. Gud hører israelittenses klage, og husker på Sin pakt med Abraham og Isak og Jakob. (2:24) og reiser opp Moses som deres redningsmann. Gud snakker til Moses gjennom en brennende tornebusk, og Moses sier seg motvillig enig til å kreve israelittenes frigjøring fra Farao. For å bryte Faraos vilje, sender Gud ti plager over Egypt, noe som ender med døden av alle førstefødte barn – unntatt iraelittenes barn. De tilfører ofret bøod på dørstolpene sine, noe som får Herren til å “går dem forbi” (12:13) der de oppholder seg i sine hjem. Farao gir israelittene endelig lov til å dra fra landet (“utvandringen”), og Gud deler Rødehavet for at folket, som blir forfulgt av egyptiske soldater. På Sinai fjellet gir Gud de ti bud, regler for tilbedelse, og lover til å forandre familien til en nasjon. Når Moses blir lenge på fjellet, begynner folket å tilbe en gull.kalv, noe som bringer en plage over dem selv. Moses returnerer for å gjenopprette orden, og 2 Mosebok ender med at folket fortsetter sin reise mot “det lovede land# i Kanaan, mens de følger etter Guds røyksøyle om dager, og ildsøyle om natten.

SITATER 

Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.” (3:14)

“Da sa Herren til Moses: Gå til Farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene meg!” (8:1)

“Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intetb dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.” (12:13)

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (20:3)

UNIKT

Gud fortalte israelittene at de skulle feire “de usyrede  brøds høytid” med et sppesielt brød laget uten gjær (12:14-20). 3000 år senere holder jødene fremdeles denne høytiden og minnes denne tiden.

HVA SÅ?

Forsoningens historie er klart vist fram i 2 Mosebok hvor Gud redder Sine folk fra ders slaveri i Egypt. På samme måte bryter Jesus vår bånd til synden (Hebreerne 2:14-15).


 

Advertisement
%d bloggers like this: