Hva startet istiden?

Å transportere nok is og snø for å dekke hele kontinenter er umulig under de nåværende klima forholdene. Den eneste pålitelige vitenskaplige modellen ville kreve en unik katastrofe – som oppbrytingen av jordens skorpe under syndefloden – for å gi nok energi til denne is-maskinen. 

Geofysikere har et love-hate forhold til istiden (den populære terminologien for en rekke istider som antakeligvis har rammet jorden med 100.000 års mellomrom). På den ene siden tror de at de kan bevise små svingninger i solens varme over millioner av år som passer med når istidene har kommet og gått. Likevel kan de ikke finne ut hvordan slike små forskjeller i solens varme kan forårsake tykke isflak å dekke halve kloden med 100.000 års mellomrom.

De foreslår at andre faktorer må ha vært involvert. Kanskje mindre forandringer i distansen eller vinkelen til solen virker som en pacemaker som regulerer at isen vokser eller minsker. Men det ser ikke ut som om de kan identifisere en mekanisme som kan ta slike mindre variasjoner og forsterke dem nok til å produsere en istid.

Kanskje modellene deres ikke virker fordi de ikke starter med Bibelen.

EN KATASTROFAL FLOM

1 Mosebok forteller om en global katastrofe som vil ha endret jordens geologi, biologi og klima dramatisk. Skriften sier at da ble alle kildene i det store dyp brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. Så falt regnet over jorden i førti dager og førti netter.” (1 Mosebok 7:11-12)

Flommen som ble beskrevet i Bibelen var så massiv at jorden ble brutt opp. Det store “superkontinentet” som var på jorden vår før flommen ble brutt opp i flere mindre landmasser. De nye kontinentene flyttet tydeligvis på seg, fjellrader skjøt opp, store sprekker strakte seg over tusenvis av kilometer, og varm magna sprutet opp gjennom vulkaner og sprekker på sjøbunnen. I flere måneder dekket sjøvannet kontinentene før det trakk seg tilbake slik at tørt land dukket frem igjen. Disse prosessene produserte så mye varme at at sjøtemperaturen steg til over 38 grader Celsius, mye varmere enn i dag.

Den varme sjøen satte i gang flere hendelser som førte til en istid.

Varmt sjøvann fordampet raskt og førte til intense stormer som igjen forårsaket tung nedbør på kontinentene i hundrevis av år etter syndefloden. (Se “Et fjell av snø etter syndefloden”.) Da vannet fordampet sank temperaturen på sjøvannet. Til slutt nådde det equilibrium (likevekten) som vi kjenner i dag. Men under den korte perioden da sjøen var varm, kom det kalde temperaturer som brakte med seg tungt snøfall på kontinentene som til slutt produserte istiden, som strakte seg fra polene og over kontinentene og fjellene.

Aske fra vulkanene blokkerte sollyset og holdt kontinentene kalde, noe som bevarte isen gjennom somrene. Når sjøvannet hadde kjølt seg ned og vulkanene ble mindre aktive, ble skyene tynnere og slapp mer sollys igjennom for å varme opp jorden og smelte isflakene og isbreene. Isflakene smeltet tilbake mot polene, og isbreene trakk seg høyere opp i fjellene.

Istiden som dannet av syndefloden i Bibelen er ikke en svak, teoretisk mulighet, men en robust, verifiserbar hendelse bekreftet av bibelsk og vitenskaplig data.

Det er intet behov for å foreslå en feedback mekanisme for å forsterke mindre forandringer i solen varme og vinkel, slik som et syn på en eldgammel jord krever. Den høye energien under hendelsene under syndefloden var mer enn nødvendig til å forårsake en istid. En trenger bare å gjenkjenne at Bibelen er en kilde for historisk sannhet, og at en global og katastrofal og bokstavelig flom dekket jorden for noen få tusen år siden.

NY KREASJONIST MODELL AV STORMER UNDER ISTIDEN

Ny computer teknologi tillater oss å studere den fantastiske mekanismen i større detalj.

Under de unike forholdene etter flommen ville “super stormer” som dumpet regn og snø i ufattelige mengder utvikle seg, som liknet litt på super orkanene som har herjet på Jupiter i århundrer, også kjent som Den Store Røde Prikken. Super stormer, dannet under ekstreme temperaturforskjeller som rådet under og etter syndefloden, ville ha produsert like mye nedbør på noen få dager som vanlige stormer i dag gjør på flere år.

Når en bruker en høyoppløselig numerisk modell utviklet ved National Center for Atmospheric Research har kreasjonister nylig simulert vinter stormer, tropiske sykloner, og nordøstlige stormer (i nordøstlige USA og Canada) som man tror har forekommet under istiden etter flommen i Noahs dager. Hver stormtype vokste seg større og større på grunn av varmen fra havet.

Nedbøren økte med en faktor av seks (seks ganger mer) i flere forskjellige typer vinterstormer når sjøtemperaturen ble varmet opp til 45 grader Cesius. Dersom nedbøren i hver snøstorm økte så mye, og det totale antall snøstormer økte, så ville isbreer tusenvis av fot tykk lett bli dannet på bare noen hundre år.

Andre simuleringer har vist hvordan tyfoner (kalt orkaner i den vestlige hemisfæren) ville oppføre seg i Arabiahavet nær Afrikas kyst og okranene utenfor Floridas kyst. I begge tilfellene ville varmt sjøvann intensivere stormene til massive hypersykloner (større enn kategori 5 orkaner). Lett til moderat regn falt over hele det moderne ørkenlandet i Midtøsten.

Disse resultatene støtter det historiske beviset at Israel, resten av Midtøsten og Nord Afrika var godt vannet i en kort periode etter syndefloden. De simulerte orkanene utenfor kysten til Floridas ble også intensivert til super orkaner og forandret retning til et mønster som ville passe bedre til en istid.

Tre nordøstlige stormer ble også simulert med varme sjøtemperaturer. Disse stormene er viktige fordi de er nødvendige for å trekke fuktighet fra Atlanterhavet og forme et isflak i østlige Canada.

I simuleringen vokste alle de tre stormene større, vindstyrken økte, og tung nedbør falt over hele det nordøstlige landskapet i et mønster man ville forvente under istiden. Den ekstra snøen fra de nordøstlige stormene forklarer fjellet av snø som er kalt Laurentide isflaket i det østlige Canada under istiden.

HURTIGE ISBRE BØLGER

Kritikere har hevdet at en enkel istid forårsaket av en stor flom er umulig fordi bare flere istider kunne forme de komplekse avleiringene vi finner ved kanten av tidligere isflak. Men nylige simuleringer av Des Moine Ice Lobe viser at is kan øke raskt, danne fliker som kan bevege seg så hurtig som fire engelske mil per år, og legge igjen komplekse avleiringer. Fliker av is som ble trodd å ta ti tusenvis av år å danne seg, blir nå trodd å kunne danne seg på mye mindre tid. På grunn av dette er en rask istid et mye mer trolig scenario.

Simuleringer bekrefter at varmt sjøvann etter syndefloden forårsaket intens nedbør og snø og is-stormer under en enkel istid av kort varighet. Dersom vi bruker Guds Ord som utgangspunkt, så trenger vi ikke å stole på ukjente mekanismer som trenger hundre tusener av år. Faktum er at det ikke finnes vitenskaplig begrunnelse for disse modellene. Istedenfor gir Bibelen oss helhetsbildet som hjelper oss til å forstå verden.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: