Jesus og Natanael

43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.» ” (Johannes 1:43-50)

Moses hadde i Loven (1.-5. Mosebok) skrevet om at Messias skuylle komme. Det samme gjadt flere andre profeter fra Det gamle testamenet. I vers 45 sier Filip til Ntanael at Jesus fra Nasaret, Josefs sønn, er denne Messias som var blitt lovet dem av Gud, allerede fra 1 Mosebok 3:15. Det at “du skal ramme (knuse) dens hæl” i dette verset ble fullbrakt da Jesus hang på korset og dro seg opp for å kunne puste.

Natanael lurte på om det kunne komme noe godt fra Nasaret (vers 46) var nok dette fordi at profeten Mika hadde sagt tydelig at Messias skulle fødes i Betlehem (Mika 5:2). Videre var Nasaret en by med dårlig omdømme. Det var en lavtstående by sett med israelske øyne. Dersom en ble beskyldt å være fra Nasaret var det en grov fornærmelse. Svaret til Filip er ett vi kan adoptere; “Kom og se!” Vi bør invitere folk til å komme og se hva som foreår i kirken på søndagene.

I vers 47 snakker Jesus om Natanael og sier at han er en sann israelitt som det ikke finnes svik i. For et lovord fra Frelseren selv! Natanael var en god og trofast jøde som ikke bare trodde på israels Gud, men også tilba Ham og fulgte etter Ham. Å finne en slik god mann midt iblandt så mange korrupsjon var en sann glede foor Herren Jesus. Da Natanael satt under fikentreet ba han trolig til Gud for at Han måtte frelse jødene.

Natanaels spørsmål i vers 48; “hvor kjenner du meg fra?“, viser at Natanael ikke hadde møtt eller hørt om Jesus tidligere eller visste at Han var guddommelig. Han kunne ikke forestille seg hvordan denne Mannen kjente til ham eller kunne si disse rosende ordene om ham. Det er vikig å vite at Gud kjenner alle hjerter og vet om vi er gode eller onde. Han vet til og med hvor mange hår vi har på hodet (2 Korinterbrev 5:18-19).

Responsen til Natanael var utrolig. Han skjønte med en gang at Jesus ikke var noe vanlig menneske, men kom fra Gud. Natanael identifiserte til og med Jesus som Messias, Guds Sønn! Jesus sa at han skulle få selve himmelen og se engler som gikk opp og ned. mens de tjente Jesus. Dette er ett syn som ville glede alle som tror på Jesus Kristus.

Karakteristika:

  1. Ren ærlighet: Dette er implisert io karakteristikken Jesus ga av Natanael i vers 47. Se også Salme 32:2 og Galaterne 5:22-23.
  2. Rene tanker: Natanael hadde ett rent hjerte som det ikke fantes spindelvev i. Se Salme 71:2.
  3. Rene intensjoner: Dette gjelder hvem vi er og hva vi gjør. Med religion forandrer vi utsiden slik at andre kan se hvordan vi har forandret oss på utsiden. Med Guid forandrer vi innsiden, noe som også forandrer utsiden.

Alle disse karakteristikaene er byggeblokker som Gud kan bygge på. Tenk legoklosser!

Ren ærlighet fører til rene tanker, som igjen fører til rene intensjoner.

Hvordan er du på innsiden? Hva ville Jesus ha sagt om deg?


 

Advertisement
%d bloggers like this: