Vers 18

“Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster”

1 Mosebok 3:18

I dette verset sier Gud at “torner og tistler” skal “vokse opp” eller “komme fram” fra jorden. At diisse nå skal vokse fram som et resultat av Adams synd indikerer at disse vekstene ikke har eksistert tidligere. Det vil ikke lengre bare vokse busker og trær med frukt samt grønnsaker på jordens overflate, men ugress og torner og tistler vil gjøre det mer vanskelig for bonden å produsere markens grøde. Forbannelsen over jorden er mye videre enn Adam kunne ha forestilt seg på forhånd. Alt dette er viktig for Adam og Eva ettersom de må leve av “markens vekster” som Gud har gitt dem. I bakkens forbannelse ser vi at tistler og urgess vanligvis vokser mye fortere enn de andre, nyttige vekstene som finnes. Som senere vers vil vise oss, må Adam og Eva jobbe utenfor Edens hage, og frodigheten i denne hagen har kanskje ikke vært like stor utenfor denne hagen som tross alt var spesielt forberedt for dem av Herren.

Dr. Henry M. Morris tror ikke at Gud her skapt eller lagde torner og tistler, men at Han trakk tilbake litt av Hans kraft som hadde produsert et “stødig nivå” med liv og orden, og at når Gud trakk tilbake litt av kraften Hans, så begynte ting å gå i oppløsning, noe som resulterte i uorden og død. Det kan sammrnliknes med at dyrene allerede var skapt med sterke og skarpe tenner og klør, men at de ikke brukte dem til noe annet enn å spise frukt. Husk at den perfekte verden vi så før syndefallet ikke inneholdt noe lidelse eller død, og løvene vil ha spist gress sammen med lammene. Det er også på sin plass her at enkelte dyr i dag fremdeles spiser grønt selv om de har skarpe tenner. Vi antar også at noen av de store dinosaurene også var planteetere, selv om de også var utstyrt med en imponerende tanngard. Om Gud skapte tornene og tistlene, eller Han bare “tillot” at andre plantevekster vokste mer fram, så er det i alle fall sikkert at Han forandret verden drastisk for menneskene.

Morris snakker også om at det en så her kunne ha vært mutasjoner i det genetiske materialet. Dersom du er en fan av sci fi, så vil du kanskje tenke at mutasjoner er spennende og muligens en del av evolusjonen. Vitenskapelig sett er nesten all muutasjoner skadelige, og fører ofte til stor skade eller død. Dersom forverrende mutasjoner forandret plantene, så kan det også virke mulig at liknende mutasjoner kunne skje i dyr. På samme måte som glatte, runde knopper kan ha mutert til torner i planter, så er det også mulig at tenner og negler designet for planteetende diet kan ha mutert seg tl huggtenner og klør som, sammen med en fortsatt forverring av næringsinnhol og proteininnhol i dietten, gradvus kan ha dannet en kjøttetende apetitt i bestemte dyr. Det er imidlertid viktig å poengtere at dette bare er en av flere teorier.

På samme tid som vi ser denne forandringen i jordens grøde, så antar vi at bakterier og andre mikroorganismer på denne tiden – som opprinnelig kan har vært skapt for å bevare jordsmonnet og vekstene – gjennomgikk en fanandring som i enkelte tilfeller kunne være skadelige, eller i verste fall dødelige, for andre organismer som fikk dem inn i fordøyelsessystemet. Det kan være vanskelig å forstå akkurat hvordan alt dette har skjedd, rent vitenskapelig, men det er helt på det rene at syndefallet medførte gigantiske forandringer i den verden som de første menneskene på jorden levde i. Ved en dramatisk forandring av skaperverket ble menneskene nå utsatt for sykdommer og – til slutt – død. Alt dette fordi Adam og Eva spiste av den forbudte frukten.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: