7 oktober: Glemte synder

Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett.

Hebreerne 10:17

Gud blir bekreftet å være allvitende i hele Bibelen, Der er intet som pågår i universet uten at Han vet om det, der er ingenting som har skjedd eller vil skje som Han ikke vet om. Vi lever våre liv “coram Deo” — “foran Guds ansikt”.

Likevel er er en formålsfull uttalelse fra den ene og eneste Allvitende, hvor Han erklærer at Han ikke vil huske syndene til folket Hans lengre — ett løfte med så stor tilgivelse at der er intet spor igjen av syndene som er begått. Hvordan kan dette ha seg?

Sannheten om korset er at Gud Fader husket hver eneste (til og med de som virker små) synder som enhver troende har, eller noensinne vil, begå og straffe Jesus Kristus for hver og en av dem, i vårt sted. Ikke bare det, men Jesu rettferdighet blir gitt til oss slik at vi kan stå plettfri foran Herren.

Gud husker ikke på syndene våre, som en vendetta mot oss, fordi Kristus tol dem på Seg selv, for oss. Straffen har blitt betalt, og det samme gjelder gjelden; overtredelsene er glemt.

Trenger du tilgivelse? Er du skyldig i synd? Så løp til korset, for der blir enhver synd tilgitt, og hver overtredelse blir glemt. Bare Jesu Kristi blod er nok til å vaske bort synden din fra minnet til den allvitende Gud.


Advertisement
%d bloggers like this: