15 oktober: Gud er for oss

“Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?”
Romerne 8:31
Det er trøstende og oppmuntrende å lese at Gud er for oss, men der finnes noen mennesker som Gud er imot. Vi blir fortalt i Bibelen at Han er imot de onde, de stolte og de falske profetene. Gud er, med andre ord, imot dem som vandrer i motsetning til Hans Ord og forkaster Hans Sønn.
Omvendt kan man si at der finnes dem som er imot Gud og Hans folk. Satan er deres store fiende, og en verden som er under hans innflytelse er imot de som i sannhet følger etter Jesus Kristus. Vi vet, fra Bibelens siste kapitler, at disse fiendene vil rase mot Guds rike helt til slutten komme.
Men, som vi blir minnet på av Paulus, selv om mange vil stå imot, så kan ingen vinne mot dem som er Guds folk. Han har valgt side, og han er på samme side som dem som frykter Ham og stoler på Hans Sønn, Jesus Kristus.
Gud Fader er for Sitt folk fordi Han har utvalgt dem, Sønnen er for dem fordi Han har frikjøpt dem med Sitt eget blod, den Hellige Ånd er for dem fordi Han kaller dem uimotståelig til Seg selv ved tro.
Dersom Gud selv er for oss, hvem kan da i virkelighet suksessfullt motstå oss? Kjære troende, dersom allmektigheten kjemper for deg i dag, så kan ingen overvinne deg! Faktum er at ingen kan i virkelighet skade deg. Vandre i visshet om denne sannheten!
——————————————————————————————–
Advertisement
%d bloggers like this: