11 februar: Takk og pris

“Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn.”

1 Kønikebok 29:13

Det første spørsmålet vi burde still er ganske enkelt “hvorfor?” Hvorfor er det vi skal takke Gud og lovsynge Hans herlige navn?

Svaret styår i verset som står ovenfor, og i Davids deklerasjon om at alt vi hare kommer fra Gud:

Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Du har i din makt å gjøre alt stort og sterkt.” (vers 12).

Samme hvor hardt du har arbeidet, eller hvor bra du har gjort det, så kommer alt du nyter godt av til syvende og sist fra Guds gavmilde hånd.

Har du nok penger til å dekke utgiftene dine? Har du klatret oppover på stigen på jobben? Er navnet ditt blitt velkjent som suksess i bestemte sirkler? Da er det Gud som har gitt deg evner, helse og hjerne til å blomstre på denne måten.

På den annen side har du kanskje ikke opplevd  verdslig suksess, eller blitt beæret i det siste. Vit dette: Gud har i sin perfekte visdom og med Hans mektige hånd gitt deg akkurat det som er best for deg, dersom du tilhører Ham.

Derfor, samme hvilken situasajon eller omstendighet du befinner deg i, takker vi Deg, Gud, og lovpriser Ditt hellige navn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: