12 februar: Underordnelse til styresmakter

“Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode.”

1 Peter 2:13-14

Peter, under den Hellige Ånds autoritet, befaler oss å underordne oss til enhver autoritet som er satt over oss. Han fortsetter med å spesifisere at dett gjelder, ikke bare til mektige nasjonale ledere, men til og med lokale øvrigheter.

Det ser ut som et vanskelig krav. Men så blir vi minnet om at ansvaret ikke eksisterer på grunn av de offentlige ledernes berd i seg selv, eller til og med rettferdigheten eller visdommen de viser når de utøver sin makt — det er for Herrens skyld at vi underordner oss.

Vår underordning overfor styresmaktene er en bevisst anerkjennelse av Guds suverenitet i å sette opp herskere, så vel som et offentlig vitnesbyrd om vår villighet til å adlyde dem for Hans skyld. Ettersom vi underordner oss, opphøyer vi Jesus Kristus.

Peter sier, i det foregående verset, at vår guddommelige levemåte er for andres skyld og for Guds ære. Det er slik for at de “kan se deres gode gjerninger og prise Gud” (vers 12).

Når vi ser den direkte forbindelsen mellom vår villighet til å underordne oss som gode medborgere, og vår evne til å påvirke andre for Guds ære, så er det en liten pris å betale for det privilegium av en slik nyttighet i Guds rike.

Ser andre sannheten av Guds suverenitet og autoritet i deg? Peker dine ord og handlinger dem til Kristus ved å vise dem gledelig underordning til Kristus?


 

Advertisement
%d bloggers like this: