25 juli: Ha samme sinnelag som Kristus

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.”

Filipperne 2:5-7

“La samme sinnelag være i dere.” Det kristne livet er ikke bare et intellektuelt samtykke til en liste med ortodokse prinsipper. Der et å internalisere læren og eksemplet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

Og ettersom vi swr til Kristus gjennom den ufeilbarlige linsen til Guds Ord, Bibelen, blir vi påminnet om at at Hans måte er opp-ned (eller rette siden opp) fra denne verdens levemåte. Jesus jobbet seg ikke oppover mot toppen; Han startet på toppen, som Gud selv, og likevel valgte Han å ydmyke seg selv for sine folks beste.

Her var en egenprodsert mann: Jesus, som er verd all ære og pris, ga avkall på sitt eget. Jesus, som er kongenes Konge og herrenes Herre, tok på seg selv en tjenerrolle. Hvor trist or ironisk at de fleste av oss tilbringer alll vår energi i livet med å gjøre det presist motsatte.

Dette er uten tvilo hvorfor Jesus, fra starten av, fortalte de som beundret Ham at de måtte benekte seg selv for å kunne bli Hans disippel. Likevel ønsker så mange kristne å bli Hans disipler, men uten oppofringen, uten selvbenektelsen, uten ydykheten.

Kjære troende, la det samme sinnelaget være i deg — må du internalisere virkeligheten om hvem Kristus er, hvordan Han levde, og hva Han krever av oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: