Overraskende likheter mellom skapelse og evolusjon

Jeg er en sertifisert kreasjonist – en Bibel elskende, 6-dager troende, global flom lærende kreasjonist. Jeg tror at menneskene ble skapt på en unik måte i Guds bilde. Og vet du alt det som står i 1 Mosebok 1-11? Jepp, jeg tror at det er den virkelige historien om hvordan livet på den blå ballen vi lever på. Ikke bare det, men jeg vitenskapen der troen min er. Geologi, biologi, astronomi – de stemmer alle med de linjene skrevet på hebraisk.

Det er mulig at alt dette ikke overrasker deg. Skapelsen og troen på Bibelen går når alt kommer til alt hånd i hånd. Men forstå dette. Når jeg snakker eller lytter til en evolusjonist – eller til og med en ateist – så kan jeg faktisk nikke med hodet i enighet på flere områder. Nei, jeg mener ikke om været eller hvordan det går med Brann. Jeg mener om vitenskap.

Nå er det tid for lyden av kløing av hoder.

Vitenskap? En kreasjonist og en evolusjonist være enige om vitenskap? Hvordan kan noen som tror at Gud skapte alt på seks 24 timers dager være enig med noen som tror at naturlige prosesser produserte alt vi ser over milliarder av år?

Faktisk er det ikke så overraskende som du kanskje tror. Når vi ser på universet rundt oss er der mange fantastiske ting og se på og stuere. Samme hvor vi kommer fra (Guds Ord eller menneskelig resonnementer uten Gud), så forandrer ikke det vi undersøker seg. Fossiler er fossiler, karbon atomer er karbon atomer, og stjerner er stjerner. Vår tro om hvor gammel jorden er forandrer ikke de grunnleggende faktaene.

Det betyr ikke at vi er enige om hvordan vi skal forstå disse faktaene, men det kommer vi til litt senere. La oss først ta en nærmere titt på noen av de områdene vi er enige om.

KREASJONISTER OG EVOLUSJONISTER ER ENIGE:

-VI HAR IKKE ALLE SVARENE

Stopp meg dersom du har hørt denne før. “Kreasjonister kan ikke utføre sann vitenskap fordi de starter fra Bibelen og Bibelen kan ikke forandre seg. Sann vitenskap betyr at vi må følge beviset hvor det leder oss. Vitenskapen kan ikke utelukke svar før vi begynner.”

Eh – nei. Det er ikke tilfelle i det hele tatt.

Det er sant at – som enhver kristen burde – vi tror at Bibelen er Gods perfekte Ord. Den inneholder den virkelige historien om universets og er åpenbart til oss av Den Ene som så alt som skjedde. (Det hjelper at Han er Den som skapte.) Han kan ikke lyve, Han har perfekt forstand, og Han har masser av krefter til å holde Ordet Hans (Bibelen) trygt til vi forstår det. Så, det gjør oss sikre på at vi har fått den sanne beretningen om hvordan vi ble til.

Men det er noe du ikke finner i Bibelen: hver detalj om hvordan universet fungerer. Bibelen er riktig når den snakker om vitenskapelige ting, men vitenskap er ikke Bibelens hovedfokus – det er det Jesus som er. Gud forteller oss at Han skapte og at Han oversvømte jorden, men der er få detaljer om hvordan Han gjorde alt dette. Vi skulle gjerne hatt en detaljert plan om vannflommens indre funksjon, for eksempel, men den finner vi ikke. Istedenfor har vi noe som kan likne Instagram snapshot.

En ting er helt sikkert – at det presenterer oss overfor stor, ubesvarte spørsmål. Hvordan så de fyrene som Gud skapte i begynnelsen ut? Hvordan så Noahs ark ut? Hvordan kan fjernt stjernelys nå oss i et univers som bare er ca 6000 år gammelt? Og akkurat som evolusjonistene ønsker vi også å forstå Higgs boson partikler, finne en helbredelse for Alzheimers, og å oppdage hvilke hemmeligheter bombardier billen kan lære oss om å gi injeksjoner uten bruk av nåler.

Bibelen skrur ikke av hjernene våre. Faktisk blir de aktivert og gir oss tusenvis av spørsmål å undersøke.

KREASJONISTER OG EVOLUSJONISTER ER ENIGE:

-APER OG MENNESKER HAR MYE FELLES

Evolusjonister elsker de store apene. De peker på dem som vår “nærmeste levende slektning” på grunn av alle likhetene med oss.

Vi liker dem også, og vi er delvis enige om beskrivelsen av dem. De store apene er “nær” oss på den måte at den deler noen av trekkene til den gode gamle Homo sapiens. De har hender med fem fingre, inkludert en motsatt tommel. Deres grunnleggende kroppsbygning er ganske nær oss. Hjernene deres har kapasitet til å lære enkle kommunikasjonsferdigheter gjennom tegnspråk eller andre non-verbale metoder. Til og med DNAet deres har mange likheter med DNAet i våre celler.

Så, ja, likhetene er interessante – men det er også forskjellene. I virkeligheten viser sjimpanser, gorillaer o.s.v. Skaperens håndverk. Men den kreativiteten skinner gjennom på grunn av hvor forskjellige de er fra oss. De var ikke laget for å gå på to bein – men de kan gå på knoklene og svinge fra tre til tre med fantastisk ynde. De fem fingrene deres ville se dumme ut dersom de var festet til våre hender, men de er akkurat det du ville ønske deg dersom du skulle henge i greiner. De hjernene ville ikke få dem inn på universitetet, men de gjør en fantastisk jobb med å finne ut hvordan de skal grave opp termitter.

Og DNAet gir dem det karakteristiske de trenger for å trives i deres spesielle miljø, men kommer ikke i nærheten av det Gud har gjort mennesker i stand til å gjøre, de eneste skapningene som er skapt i Hans bilde.

Hvorfor er apene så like oss? Det er et godt spørsmål- Husker du at jeg sa at vi ikke har alle svarene? Vel, her er et eksempel. Vi har noen ideer, men vi vet ikke sikkert hva formålet er med alle likhetene. (Alle skapninger er lik oss på en eller annen måte, noe som gjør det enklere for oss å leve sammen med dem og passe på dem som Guds forvaltere.) Kanskje de minner oss om at fysiske kvaliteter ikke er det som gjør oss virkelig unike og lik Skaperen.

Selv enn hva grunnen er, så er aper forskjellige fra mennesker. Alle kan se det. Men forskjellene – å, forskjellene – det er hva gjør oss i stand til å prise vår vise Gud med vakre sanger, mens gorillaene bare grynter.

KREASJONISTER OG EVOLUSJONISTER ER ENIGE:

-DET ER ORDEN I FOSSILENE

Noen illusjonister bruker tricks for øynene fordi de ser ut til å være to ting samtidig. Er det en and eller en kanin? En ung kvinne eller en gammel dame? Begge bildene spretter opp avhengig av hvor du fokuserer.

Det er akkurat det samme med rekkefølgen til fossilene. Hvordan? La oss grave oss ned i materien littegranne.

Fossilene består av milliarder av rester fra dyr og planter som har blitt gjort til stein. De er stablet opp over hele jorden i lag etter lag med gjørme, sand og andre sedimenter som har hardnet til stein. Det som er virkelig interessant her er at der er en bestemt rekkefølge på fossilene. På bunnen finner du for det meste en-cellede mikroogranismer, så en overflod av sjødyr, slike som svamper, østers og akkar. Lengre oppe finner du krypdyrene, så dinosaurene, og til slutt fugler og store pattedyr. (Det er litt mer komplisert enn det, men la oss gjøre det enkelt.)

Du kunne ta en titt på den bunken med fossiler og anta at de lagene betyr milliarder av år hvor skapningene har utviklet seg fra sjø til land. Men fossilbildet kan endre seg fullstendig dersom du ser det på en annen måte – gjennom linsen av Noahs tur i arken.

Bibelen antyder at jorden var relativt stabil før syndefloden, så få ting var fossilisert, for det meste mikroorganismer. Syndefloden brakte en dramatisk forandring da kildenes dyp brøt opp. Dyrene i sjøen ble antakeligvis begravet først. Ettersom vannet steg, ble skapningene på landjorden begravd etterpå. Ta i betraktning det faktum at dyr bor i forskjellige miljøer (for eksempel  sletter og skoger), og du kan se at fossilenes rekkefølge ikke handler om tid, men om lokaliteter, rekke på begravelse, og andre aspekter.

Fossilisering krever også spesielle forhold. Når de fleste ting dør, så angriper åtseldyr og bakterier dem hurtig og fortærer dem. Men vi har milliarder med fossiler over hele jorden – et smørgåsbord med alle typer fantastiske skapninger. Hurtig begravelse av skapningene under en global årelang oversvømmelse forklarer hvorfor.

KREASJONISTER OG EVOLUSJONISTER ER ENIGE:

-JORDEN VAR EN GANG ETT STORT KONTINENT

Dersom du har noen gang sett på den østlige kysten av Sør Amerika på et kart, så har du antakelig lagt merke til at det ser ut som den passer bra sammen med vestkysten av Afrika. De ser ut som puslespillbiter som den tvangspregede delen av oss ønsker å sette sammen igjen.

Du forestiller deg ikke noe. Når vi studerer formen av kontinentene, finner vi at de ser ut som om de burde settes sammen flere steder. Vi finner også like typer fossiliserte planter og dyr som bodde på begge sider før landmassene brakk fra hverandre. Høres ganske overbevisende, ikke sant?

Vel, du kan til og med finne hvor liknende typer stein og sedimentære lag er på begge siden av skillet. For eksempel finner man samme type sandstein over mesteparten av Nord Amerika som man finner over det nordlige Afrika og inn til Israel. Det er tre kontinenter adskilt av et hav og en stor sjø!

La oss bare si at beviset er ganske overveldende for at kontinentene en gang var sammen på et stort kjempekontinent e  gang. Det er evolusjonister og kreasjonister helt enige om.

Men når og hvordan – de to spørsmålene skiller oss ad. Evolusjonistene tror at jordens tektoniske plater har beveget seg i milliarder av år, men at det hele startet med oppbrytelsen av det store kontinentet kalt Rodinia. (Det er forskjellige syn her, men vi holder oss til den vanligste.) Siden den tiden har platene glidd fra hverandre og krasjet sammen om igjen og om igjen i en milliardlang jordballett.

For kreasjonister forklarer 1 Mosebok 1 for oss at Gud samlet all sjøen på et sted og all landjorden på et annet sted helt i begynnelsen. De fleste antyder fra dette at Han skapte en gigantisk landmasse, men det er noen som ikke er enige om hvordan og når det ble brutt opp. Gå tilbake og les om de kildene i dypet som brøt seg frem (1 Mosebok 7:11, 8:2). Denne gigantiske sprekken (eller sprekkene) satte i gang en løpsk bevegelse av de kontinentale platene i et halsbrekkende tempo. Under flomvannet dro platene seg fra hverandre, gled forbi hverandre, og krasjet inn i hverandre, noe som dannet fjellene. (Faktisk trenger du stor fart for å danne slike store fjell vi har i dag. Den farten platene beveger seg på i dag kan ikke forme fjell.) Etter syndefloden beveget platene seg langsommere og langsommere til de fikk den farten vi ser i dag.

I tillegg er syndefloden er ypperlig måte til å forklare hvorfor vi ser like sedimenter, som eksempelvis sandstein, på en global skala. Mange lokale katastrofer over milliarder av år kan simpelt hen ikke spre et eneste sedimentært lag over flere kontinenter.

årelang oversvømmelse forklarer hvorfor.

KREASJONISTER OG EVOLUSJONISTER ER ENIGE:

-NATURLIG UTVELGELSE SKJER FAKTISK

Husker du at jeg sa at kreasjonister og evolusjonister er enige om de grunnleggende faktaene, men ikke på det faktaene betyr? Vel, her er et annet område hvor dette gjelder – naturlig utvelgelse

Hva var Darwins magnum opus? Dersom vi er enige om naturlig utvelgelse, må vi ikke da være enige om alt det andre han sa også? Ikke en sjans. Du skjønner, der er fakta, og så er det tolkningen av de faktaene. Det er under tolkningen at det kan komme problemer.

Når vi studerer naturen, så er både evolusjonister og kreasjonister enige om at dyr kan forandre seg over tid. For eksempel har noen fugler tykke nebb som gjør det lettere for dem å åpne harde frø. Dersom det blir mangel på myke frø og det er masser av harde frø, så vil fuglene med tykkere nebb få det lettere å finne seg frokost. Så det er mer trolig at de vil overleve og ha fuglunger. Fuglene med de tykke nebbene “vinner” kampen om maten.

Men det er der vi må trekke en linje i sanden. Naturlig utvelgelse arbeider med det som allerede eksisterer, hvilke egenskaper fuglene allerede hadde. Forskjellige dyr har kanskje lepper, underkjever eller nebb, men ingen mengde økning eller minskning av et nebbs tykkhet kan produsere lepper eller underkjever. Du kan ikke lage noe nytt dersom du ikke har materialene til det.

Naturlig utvelgelse kan, over noen få generasjoner, hjelpe finkene på Galapagos øyene il å få den beste maten (der er vi enige), men det vil ikke forandre en velociraptor til en gribb samme hvor mye tid du gir den. Når Gud skapte de første dyrene ga Ham dem nok informasjon i deres DNA til å variere og stokke om på mange forskjellige egenskaper – høyde, farge, lenge på leddene, og mer. Det er fordi Han ville at de skulle “fylle” hele jorden med en fantastisk variasjon.

Men disse genetiske variasjonene er ikke det samme som evolusjon. Du kan blande inn alle de genetiske forandringene du vil, men du vil likevel ikke få de store forandringene som Darwin fså for seg, fra en enkel celle til flyvende fugler. Istedenfor får du finker som får finker som får finker. Det er egentlig ikke så vanskelig å forstå.

SAMMENDRAG

Kløften mellom evolusjonister og kreasjonister er ikke hva mange folk tror den er. Begge studerer vi universet og er enige om de grunnleggende dataene som kommer fra naturen. Vi kan ta hverandre hånden når det gjelder de grunnleggende lovene og hvordan ting fungerer. Begge har vi en kjærlighet til vitenskap.

Vi bare kommer fra to veldig forskjellige standpunkter når vi tolker den større historiske viktigheten. Den går høyere enn vår evne til å observere fakta og utføre repetitive eksperimenter. Den avhenger av våre utestbare antakelser om fortiden som ingen av oss var til stede for å bevitne.

Her finnes det grunn for bekymring. Evolusjonistene er avhengige av en menneske-sentrert tilnærmelse. De har ingen høyere autoritet, ingen høyere kilde av informasjon, enn den grå massen inne i hodene deres. De er uvillige til å sjekke arbeidet sitt mot en fasit fordi de ikke tror det finnes en.

Jeg vet ikke hva du sier, men jeg kan ikke stole på at min feilbarlige hjerne kan huske hvor jeg la fra meg bilnøklene, langt mindre hvordan universet ble til. Jeg innser mine begrensninger, og jeg tror at vi ble designet for å innse våre begrensninger og trenger å stole på den evige absolutte kilden av sannhet og forståelse – Skaperen vår. Faktisk vil jeg ydmykt påstå at en menneske-sentrert tilnærmelse ikke er det beste.

Der finnes noe nye bedre. Du skjønner det at Gud elsket oss nok til å fortelle oss akkurat hva Han hadde gjort og når Han gjorde det, i det minste når det gjelder vårt opphav, vårt formål og vår skjebne. Han ønsket at vi skulle bli kjent med Ham og vite at Han ville en dag komme inn i skapelsen Sin for å frelse oss alle (Filipperne 2). Dersom Han er all-vitende, all-mektig Gud som ønsker at vi skal bli jkent med Ham, ville det ikke være bedre å stole på Hans åpenbaring av historien og universet og alt annet?

Det er derfor jeg stoler på Hans forklaring…

 

Advertisement
%d bloggers like this: