Dag 21: Helbredelse ved Jesu sår

Jesus bar straffen som vi, ved syndene våre, hadde fortjent. Han døde vår død, led vårt helvete. Vi er helbredet ved Hans sår. Hva betyr det for deg å være helbredet gjennom Jesu sår?

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Jesaja 53:4-5

Reflekter på Guds løfter

Finnplasteret som du festet til notisboken i går og tegn et kors på det. Vær stille og takk Gud for at du ved Jesu sår får du evig liv og helbredelse som vil vare evig.


 

Advertisement
%d bloggers like this: