5 juli: Salighetene

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  Han tok til orde og lærte dem:

Matteus 5:1-2

Gamle Testamentet (Malakias 4:6) slutter med at Gud truer folket med en forbannelse dersom de ikke vil vende om hjertene sine og snu seg mot Gud. “Herren Dag” (Malakias 4:5) er tid med lidelse og nød som vi kaller “Trengselstiden”, en periode på 7 år hvor det skal bli så forferdelig på jorden at flere vil ønske å dø uten at de får dette til.

Som en kontrast til lover, dommer og straffer i Gamle Testamentet er Jesu første store tale i Nye Testamentet en lovnad om salighet — det vil si lykksalighet, harmoni, begeistring, henrykkelse, lykke jubel osv. dersom vi ser på en forklaring av ordet “salig“. Det greske ordet “makarios” betyr stort sett det samme. Homer brukte dette ordet for å beskrive en rik mann, og Plato brukte det om en som har en suksessfull forretning.

Jesus kom med denne talen da jødene var opptatt av gjerninger, å holde Moseloven, å holde alle lovene til fariseerne, hva de kunne gjøre for å oppnå frelse og komme til himmelen. Det var en revolusjonerende tale som satte spørsmålstegn ved de fleste tradisjonene som jødene var oppdratt etter. De er også essensielle for oss i dag. De viser at flere av oss lever et overfladisk liv som kristne uten å vite hva det virkelig betyr å være et Guds barn rent praktisk.

Legg merke til forhistorien til “Salighetene”. Jesus så folkemengden, nor som ofte fylte Ham med medfølelse. Han gikk så opp i fjellet hvor Han likte å be og lade opp batteriene sine. Der satte Han seg ned med, og disiplene kom til Ham. Det var vanlig at lærerne i den jødiske kulturen satte seg når det var tid for å undervise. De som gikk omkring mens de talte ble ikke tatt alvorlig. Man satte seg ned når man ville understreke viktigheten av det som ble sagt. Vi ser at folkemengdene etter hvert har sluttet seg til dem, men det er trolig at Hand viktigste publikum var disiplene.

I den neste uken vil jeg diskutere hvert av disse “salighetene” som er begynnelsen på hva vi kaller “Bergprekenen” i Matteus 5-7. Dersom du ønsker å være nær Herren, følge Hans lære og være en effektiv og verdsatt kristen burde du lese disse versene nøye. Det kan virke ufornuftig at de som blir fattige, de som sørger, de som hungrer og tørster kan være lykkelige. Faktisk ser dette ut som rene motsetninger. Dette er fordi vi ikke forstår “Salighetene” og sjelden impliserer dem i våre egne liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: