9 oktober: Påkall Herren – alltid!

“Pris Herren, påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene!”

Salme 105:1

Å kultivere et takknemlig hjerte er nøkkelen til å overvinne motløshet, sorg, smerte, og misnøye. Dersom vi utvikler en vane av å telle velsignelsene våre kan vi, som Paulus, lære oss å være tilfredse — til og med lykkelige — i de mørkeste omstendigheter.

Men salmisten minner oss her om at den største fordelen av et takknemlig hjerte, og derfor den største motivasjonen til en takknemlig ånd, er ikke velsignelsen den bringer oss, men vitnesbyrdet den gir til andre mennesker. Alle kan være lykkelig og takknemlig når alt går bra; men for et vitnesbyrd det er når Guds folk fryder seg midt i ruinene av deres kortsiktige gleder!

Når ett Guds barn blir sett søkende gjennom vraket av knuste drømmer, tapt kjære, eller ødeleggende smerte for grunner til å lovprise deres Herre er det bevis helt uten sidestykke på Kristi kraft til å transformere og tilfredsstille folket Hans. Når de offentlig påkaller Hans navn, gjør Hans gjerninfer kjent blandt massene, så bidrar takknemligheten til Guds folk æren av Guds nåde.

Vi er ikke i stans til å skinne for Kristus bedre noe annet sted enn i mørket av vår egen hjertesmerte og vårt eget tap. I det øyeblikket har vi størst potensiale til å oppfylle det største formålet i livene våre — å oppgøye Jesu Kristi navn.

Så, samme hvilke omstendigheter du har akkurat nå, gi takk til Herren, påkall Kristi navn som din glede og forsørger. Gjør Hans godhet kjent blandt massene.


 

Advertisement
%d bloggers like this: