28 februar: Oppfyllelse av Skriften

“Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.»”

Johannes 19:28

Her kommer vi til Jesu femte uttalelse på korset, og leksjonen vi nå skal lære fra Ham, selv midt i uutholdelig smerte, er dette “underordne deg Guds Ord.”

Det mennesket som kanskje har lidt mest i Bibelen, unntatt Jesus, var mannen Job. Likevel vitner Job, etter å ha mistet sin formue, familie og helse, “Føttene mine gikk i hans spor, jeg fulgte hans vei og vek ikke av. Jeg brøt ikke budene fra hans lepper, ordene fra hans munn gjemte jeg i mitt indre” (Job 23:11-12).

Dette var også tydelig et overlegen bekymring som Jesus hadde i hagen da Han ba: “Men la ikke min vilje skje, men din!” (Lukas 22:42). Igjen noterer Johannes evangelium dette retoriske spørsmålet som Jesus formet for sine disipler “Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?” (Johannes 18:11).

Er din ånd slik? Er du villig til å drikke koppen av Guds Ord og drikke den helt opp? Stoler du nok på Guds vilje til å overgi deg helt til den, eller lar du budene Hans renne gjennom en mental munnskjenk som tester innholder etter din egen standard som bygger på din egen fornuft eller forståelse?

Jesus var opptatt av, til og med på korset, av at Skriften skulle oppfylles — perfekt og bevisst — i Hans liv. Er du opptatt av dette i ditt hjerte?.


 

Advertisement
%d bloggers like this: