Kirkegård av kalde plater i jordens mantel peker mot Noah

Bilderesultat for earth's mantle

Ved å bruke jordskjelv for å vise jordens indre har vitenskapsmenn i lengre tid konkludert med at der finnes store plater med (relativt) kald stein fra jordens overflate som har penetrert dypt ned i mantelen. Konvensjonell teori sier at de ble støtt nedover ekstremt langsomt over millioner av år. Nå setter forskerne sammen et bedre “kart” over disse kalde platene, og viser en veritabel “kirkegård” med kalde steiner nær bunnen av mantelen.

Men hvordan kan plater overleve intakt ved mantelens bunn, og hvordan kan de ha forblitt kalde i millioner av år der – og under deres langsomme nedstigning – når temperaturen til omgivelsene er opp til 4000 – 5000 grader Celsius varmere? Der finnes også flere “barrierer” i mantelens verden som ville være vanskelig for de synkende platene å bryte gjennom, noe som foreslår at stor kraft ville være absolutt nødvendig.

Alt dette passer bra med ideen om at platene med kald sjøbunn fra jordens overflate sank gjennom mantelen mye raskere enn den langsomme bevegelsen til de tektoniske platene vi ser i dag, og mye mer nylig enn de som tror på lange tidsperioder forestiller seg. Dette er på en kraftig måte samsvarende med den globale tektoniske katastrofen som skjedde under syndefloden i Noahs dager.


 

Advertisement
%d bloggers like this: