Jesus 2.0

Image result for jesus second coming

Nei, dette er ikke en ny doktrine eller en gjenoppfinnelse av Jesus, men tittelen kan kanskje ha fanget oppmerksomheten din! Det handler om Jesu andre komme, en framtidig hendelse som vi alle trnger å være klare for, og som vi må advare ikke-troende om.

Hva vet vi om det? Side Jesu andre komme ikke har skjedd enda, så er den eneste pålitelige kilden til den hendelsen funnet i Guds Ord, Bibelen. Der er flere skriftsteder som profeterer den; eksempelvis Matteus 24:29-31, Johannes 14:1-3, Apostlenes gjerninger 1:11, Hebreerne 9:28, Jakob 5:7-9, Judas 14-15, Johannes åpenbaring 1:7-8 og så videre. La oss bare fokusere på en av dem:

Men Herrens dag skal komme som en tyv, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp” (2 Peter 3:10).

Dette skriftstedet snakker om ødeleggelse gjennom brann. Hvorfor det? Se på sammenhengen i 2 Peter 3. Der finner vi at ødeleggelse av jorden har tidligere skjedd med vann i en global do (jfr. vers 5-6). Denne vannødeleggelsen er koblet til ødeleggelsen med ild (vers 10) “ved det samme Guds Ord” (vers 7) som også er nevnt i vers 5. Derfor vil Jesu annet komme bringe med seg en dom over de ugudelige. Og siden den første globale dommen med vann druknet alle dem som ikke gikk inn gjennom døren til Noahs ark, vil den andre globale dommen med ild ha forferdelige konsekvenser for dem som ikke er i Jesus, den Ene som kaller seg “døren” (Johannes 10:9). For å være “i Kristus” (2 Korinterbrev 5:17) må en person angre på syndene sine og stole på (det vil si tro) på Jesus for å bli frelst og bli gjenforent med Gud.

GLOBAL ELLER LOKAL DOM?

Et interessant spørsmål en kan still seg selv er dette: Dersom denne kommende dommen vil påvirke alle beboerne på planeten, så må den første dommen (ved sammenlikning) også ha vært global (se 1 Mosebok 7:11-24 og legg merke til de mange absoluttene som “all” og “alle“). Dersom dette stemmer, hva skal vi da tro om dem som hevder at det bare var e lokal oversvømmelse?

I tillegg betyr det faktum at 1 Mosebok spesifiserer den altomspennende skalaen av Noahs flom at en lokal flom ikke synes fornuftig – og husk at dette er den inspirerte Skriften som Gud har innblåst vi har å gjøre med, “inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet” (2 Timoteus 3:16). Noen lærde hevder at den mesopotamiske dalen var hele “verden”, så langt det gjaldt spredningen av den menneskelige befolkningen på denne tiden. Selv om vi aksepterer dette, skal vi virkelig tro ingen landlevende luftpustende dyr bodde utenfor denne regionen (i motsetning til 1 Mosebok 6:17)? Og selv om alle menneskene i hele verden levde i denne regionen, ville det ikke ha vært enklere å bare flytte på seg? Selv til fots kan du forflytte deg ganske langt på 120 år (tidsintervallet mellom Guds første offentliggjøring og flommen og dens ankomst)!

Dersom flommen var lokal ville vel overlevelsesinstinktet til dm som ikke lyttet til Noahs advarsel ha fått dem til å flykte det fossende vannet og søke seg høyere opp, akkurat som dyrens som var igjen utenfor arken ville ha gjort. Likevel slår Bibelen det fast tindrende klart at bare de som var om bord på arken overlevde (1 Mosebok 7:23), noe som høres fornuftig ut dettersom de høyeste fjelltoppene var dekket med 15 alen av vann. Les Matteus 24:36-39 for å se flere sammenlikninger mellom disse to hendelsene – fortid og fremtid.

FORKYNNELSE AV RETTFERDIGHET

Akkurat som Noah forkynte rettferdighet (2 Peter 2:5) burde vi som er kristne også advare dem rundt oss om at en dødelig fare henger over oss, og vi burde alle finne tilflukt i Ham som er mektig til å frelse (Sefanja 3:17). Selvsagt vil ikke alle bli glad for å høre budskapet. Mens Jesus var på jorden var Han veldig klar om dette faktumet. Når Han snakket om oppdrsget Hans sa Han:

“Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bring fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn ller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar opp sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det” (Matteus 10:34-39).

Som nyfrelst syntes jeg alltid at spesielt vers 35-36 var vanskelige å forstå. Det betyr imidlertid ikke at vi skulle søke etter konflikter med familiemedlemmene våre, men at å følge etter Jesus kan bringe splid i verdenssynet blant familiemedlemmer akkurat som et sverd kan dele dem på en metaforisk måte. Det levende og aktive Guds Ord er også som et sverd som “kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd” (Hebreerne 4:12). Det betyr ikke at vi slutter med å elske familiemedlemmene våre, og selvsagt ønske Jesus at vi skal ære foreldrene våre (2 Mosebok 20:12). Men Han ønsker at vi skal følge Ham, etter Hans lære, og der den læren kolliderer med denne verdens lære, inkludert i familiene, så skal vi velge å stå på siden til Herrens Ord.

Til tross for disse tingene fordømte ikke Jesus folk i Hans jordlige virke (Johannes 3:17), men forkynte heller frelsens evangelium og proklamerte himmelens rike.

‘JESUS 2.0’ – RESPONS OG SVAR

Du har kanskje hørt utsagnet “En ting vi har lært fra historien er at vi ikke har lært noe fra historien”. Men det er ikke et argument at Gud vil tolerere når folk står foran sin Skaper en dag, slik vi alle skal gjøre (Apostlenes gjerninger 24:15, Romerne 14:12). Vi må lære disse leksjonene fra den første globale dommen med vann. Vi må også innse sikkerheten av ‘Jesus 2.0’ (Jesu andre komme) og den fremtidige dommen med ild. Det er grunnen til at Gud har skrevet ned disse historiene; slik at vi ikke glemmer det, må i gjen-kjentgjøre oss med disse advarslene.

Til slutt må vi huske Guds instruksjon gjennom Moses. Vedrørende Hans Ord til folket, kommanderte Han: “Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp” (5 Mosebok 6:7). Dette spiller en rolle fordi Jesu lærdom av ‘Jesus 2.0’ er for det meste glemt eller benektet i vår generasjon – trist nok gjelder dette også i flere kirker – akkurat som apostelen Paulus advarte (2 Peter 3:4).

Vi må alle gjøre vårt for å spre ordet om ‘Jesus 2.0’- Kan vi dele Guds Ord med noen, finne en traktat, en bok eller kanskje en DVD som forklarer dette for vennene våre? La oss vise familie og venner at Jesus Kristus, Skaperen av himmelen og jorden, vil komme tilbake snart en dag, og da må vi være klare.


 

Advertisement
%d bloggers like this: