Det sanne vintreet

Jeg starter nå en ny andaktsserie fra Johannes 15:1-16 hvor Jesus sier: “Jeg er det sanne vintre“. Dette kan være en liten studie for dem som ønsker å ta del i sin egen posisjon i deres kristne liv hvor de kan oppleve at det de gjør bærer frukter. Der finnes mange fristelser og feller der ute i verden, men en forståelse og praktisk gjennomføring av disse versene kan resultere i mer nærhet, tilstrekkelifhet og trofasthet i Herren Jesus. Ett liv hvor vi er podet inn i Jesus kan bringe mer frukter og selvsikerhet, selv om dette er basert på Jesus, og ikke på oss.

Måtte Herren Gud velsigne deg som leser dette. Må Han lære oss mysteriet om vintreet i en ånd av tilbedelse av og venting på Guds egen lærdom.


Advertisement
%d bloggers like this: