29 mars: Skaperverkets lydighet

“Alt Herren vil, det gjør han, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp.”

Salme 135:6

Visste du at på Stillehavets dypeste punkt kan du senke Mount Everest ned og likevel ha over tre km opp til havoverflaten? Eller at energien i en orkan tilsvarer omtrent 500,000 atombomber? Eller at der finnes over 13,000 forskjellige typer jord bare i USA?

Når vi tar en pause for å tenke på hvor stort og mektig og variert skaperverket er, så får salmistens antakelser ny majestet og betydning. Gud gjør det Han ønsker i havets dyp hvor menneskene aldri har vært. Han styrer og struper orkanen som dens perfekte pilot. Universets kompleksitet reflekterer uhyrligheten og kreativiteten av Guds sinn.

Og Guds styre var ikke bare i skapelsen av Hans verden, men gjelder fremdeles i Hans opprettholdelse av den. Salmisten fortsetter i neste vers: “Han lar (nåtid) skyer gå opp fra jordens ende, han lager lyn og regn og lar vinden slippe ut fra sine forrådskamre” (vers 7).

Enhver del av Guds skaperverk er lydig overfor dets Skapers vilje. Er du det?


 

Advertisement
%d bloggers like this: