10 august: Den underfulle Jesus

“For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.”

Jesaja 9:6

Denne profetien fra Gamle Testamentet beskriver vår Frelser, Jesus Kristus, på en vakker måte. Hans navn burde være Underfull. Han har alltid vært underfull fordi Han er den Eldgamle, og det var ved Ham at verden ble skapt. Han er Gud, og Han ble til menneske. Jomfrufødselen var underfull. Livet Hans var underfullt. Døden og oppstandelsen var underfull.

Han er også underfull nå i dag. Han drar mennesker til seg, og Han går i forbønn for Sine folk. Og Han skal fortsatt være underfull. Han skal komme tilbake en dag, og Hans komme skal være underfullt. Så vil den frikjøpte skare lovprise Ham til evig tid mens de står i Hans nærvær, og forstå bedre enn noensinne tidligere at Han sannelig er Underfull!

Når livets daglige prøvelser presser oss ned, og det synes som om at der ikke er noe i våre nåværende omstendigheter som bringer oss glede, for en velsignelse det da ver å fokusere oppmerksomheten vår på vår underfulle Frelser. Jesus kalte disiplene sine venner, og når vihusker at Han er vår underfulle venn, en som aldri slippe oss eller forlate oss, så kan vi finne grunn tril å fryde oss i de vanskeligste omstendigheter


 

Advertisement
%d bloggers like this: