Jesus om Skriftenes ufeilbarlighet

Det er ofte diskusjoner om Bibelens ufeilbarlighet. Hovedtemaet er autoriteten til Guds Ord. Men dersom en godtar autoriteten til Jesus Kristus (Yeshua HaMashiach), så må han godta Kristi syn på Skriftene. Hvemsomhelst og alle som kaller seg en kristen (en troende under Kristi autoritet) må ha samme syn på Skriften som Han hadde. Hva var nå det?

I. Negative aspekter (et argument av stillhet)

Jesus fornedret aldri Skriften (slik som moderne kritikere gjør), eller satte Den til siden (slik som de jødiske lederne på Hans tid med sine muntlige tradisjoner), eller kritiserte Den (selv om Han kritiserte de som misbrukte Den), eller motsa Den (selv om Han bortviste mange tolkninger av Den) eller sa Seg uenig Den (selv om Han var fri eller tolkende med Den), eller snakket på noen måte slik som “høyere” kritikere ville ha gjort om Gamle Testamentet (Tanakh).

II. Kristi bruk av Skriften

Som Louis Gaussen har hevdet, “Vi er ikke redd for å si det: Når vi hører Guds Sønn sitere Skriftene, så sier det alt, ifølge vårt syn, om Deres hellige inspirasjon – vi trenger intet annet vitnesbyrd. Alle Bibelens deklarasjoner er, uten tvil, like hellige, men dette eksemplet av verdens Frelser har avgjort spørsmålet en gang for alle. Dette beviset krever verken lang eller utdannet forskning, det forståes like bra av et barn som av en velutdannet doktor. Skulle noen falle i tvil, så bare studer Ham i Skriftene!

 1. Han kunne Skriftene grundig, helt til det minste ord og verb. Han hadde åpenbart enten lært mye av Skriftene utenat eller kjente Dem instinktivt. Johannes 7:15.
 2. Han trodde på hvert eneste Skriftsted. Alle profetiene om Ham selv gikk i oppfyllelse, og Han trodde på forhånd at de ville bli det.
 3. Han trodde at Gamle Testamentet var historiske fakta. Dette er veldig klart, helt fra skapelsen av (jfr. 1 Mosebok 2:24 og Matteus 19:4-5) og mye av det Han trodde på har vært under kritikk fra folk som mener at det er ren oppdiktning. Her er noen eksempler på historiske fakta: Abel var et virkelig menneske (Lukas 11:51), Noah og syndefloden (Matteus 24:37-39), Abraham (Johannes 8:56-58), Sodom og Gomorra (Matteus 10:15, 11:23-24, Lukas 10:12), Lot og konen hans (Lukas 17:28-32), Isak og Jakob (Matteus 8:11, Lukas 13:28), manna (Johannes 6:31, 49, 58), slangen (Johannes 3:14), Jonas (Matteus 12:39-42), Daniel og Jesaja (Matteus 24:15).
 4. Han trodde at bøkene ble skrevet av de menneskene hvis navn de hadde: Moses skrev Mosebøkene (Matteus 19:7-8, Markus 7:10, 12:26, Lukas 5:14, 16:29, 31, 24:27, 44, Johannes 1:17, 5:45-46, 7:19),
 5. Han trodde at Gamle Testamentet ble uttalt av Gud selv, eller skrevet under inspirasjon av den Hellige Ånd, selv om pennen ble ført av mennesker: Matteus 19:4-5, 22:31-32, 43, Markus 12.26, Lukas 20:37.
 6. Han trodde Skriftene var kraftigere enn miraklene Hans: Lukas 16:29, 31.
 7. Ha siterte faktisk Skriftene da Han vant over djevelen! Sitater fra Gamle Testamentet var involvert i hver disput: Matteus 4, Lukas 16:29,31), Jesaja skrev “begge” Jesaja-bøkene(*) (Markus 7:6-13, Johannes 12:37-41), Jonas skrev profeten Jonas bok (Matteus 12:39-41) og Daniel skrev profeten Daniel (Matteus 24:15).
 8. Han siterte Skriftene som basis for Sin egen lære. Etikken Hans var den samme som vi allerede finner beskrevet i Skriftene: Matteus 7:12, 19:18-19, 22:40, Markus 7:9, 13, 10:19, 12:24, 29-31, Lukas 18:20.
 9. Han advarte mot å bytte det ut med noe annet, eller legge til eller trekke fra det. De jødiske lederne i Hans dager la til det med sine muntlige tradisjoner: Matteus 5:17, 15:1-9, 22:29 (jfr. 5:43-44) Markus 7:1-12 (Å ødelegge troen på Bibelen som Guds Ord vil åpne døren til en “ny” tradisjon.)
 10. Han vil dømme alle mennesker i de siste tider som Messias og Konge, på basis av Hans ufeilbarlige Ord som ble skrevet av feilbare mennesker som ledet av den ufeilbarlige Hellige Ånd: Matteus 25:31, Johannes 5:22, 27, 12:48, Romerne 2:16.
 11. Han sørget for Nye Testamentet (B’rit Hadashah) ved å sende den Hellige Ånd (Ruach HaKodesh). Vi må legge merke til at Han aldri skrev et eneste ord av Skriftene selv til tross for at Han er Guds Ord til oss (den levende Toraen i kjøtt og blod, se Johannes 1). Han ga oppgaven å skrive Guds Ord til feilbarlige mennesker – ledet av den ufeilbarlige Hellige Ånd. Apostlenes ord hadde samme autoritet som Kristi ord: Matteus 10:14-15, Lukas 10:16, Johannes 13:20, 14:22. 15:26-27, 16:12-14.
 12. Han var ikke bare ikke sjalu på oppmerksomheten som menneskene ga Skriftene, men Han utskjelte dem som ignorerte Dem: Matteus 22:29, Markus 12:24.
 13. Han tilba heller aldri Skriftene. Han æret Dem – selv om De ble skrevet av mennesker.
Det overforstående bekrefter for oss at Jesus trodde at hele Skriften var Guds gudommelige inspirerte Ord, nedskrevet av mennesker.
Selv om noen religiøse ledere hevder at de aksepterer Bibelen som Guds Ord, så avslører deres lave syn på inspirasjonen av Bibelen at de ikke snakker sant. De tror og lærer at Skriftene er menneskenes ord til en markant grad. Mange av uttalelsene deres er i hovedsak uenigheter med det som Jesus sa. Fra bevisene i bøkene deres kan vi konkludere med at noen av de kristne lederne står i opposisjon til Jesu autoritet, inspirasjonen av Skriftene og Skriftenes ufeilbarlighet.
Og nå det viktigste poenget:

III. Jesus var underlagt Skriften

Jesus adlød Guds Ord, ikke mennesker. Han var underlagt det. Dersom noen av ledernes syn på inspirasjonen var korrekt, så ville Jesus ha vært underlagt et feilaktig, tilfeldig konstruert menneskeord. Jesus ville da ha vært underlagt menneskenes vilje, og ikke Guds.

Men i alle detaljene om Jesu frelsesplan, så var Jesus underlagt Guds hellige Ord. Han adlød det. Det var Hans autoritet, de reglene Han levde etter. Han kom for å gjøre Guds vilje, ikke Sin egen, og ikke menneskers vilje heller. Legg merke til hvor ofte Han gjorde ting fordi det var skrevet – som om Gud hadde kommandert det direkte. Han oppfylte Gamle Testamentets profetier om Seg selv. Skriftstedene finnes over hele Gamle Testamentet. Jeg vil her bare skrive opp noen få skriftsteder i Nye Testamentet om dette: Matteus 11:10, 26:24, 53-56, Markus 9:12-13, Lukas 4:17-21, 18:31-33, 22:37, 24:44-47.

Han er Guds Ord. Alle ordene som kom ut munnen Hans er Guds Ord. Johannes 3:34. Dersom Han hadde ønsket det, så kunne Han ha skrevet ned et helt nytt sett med regler, og det ville ha vært Guds Ord. Men det gjorde Han ikke. Han fulgte lydig etter Bibelen som allerede hadde blitt nedskrevet av menneskene.

Dette er noe fornuftig som alle troende burde gjøre. Måtte alle som leser dette adoptere Jesu holdning og underlegge seg både Ham som det levende Ord og til Bibelen som det perfekte, ufeilbarlige Guds Ord.

(*) Liberale kritikere hevder at Jesaja 40-66 var skrevet senere. Den eneste grunnen for dette var at de ikke trodde på profetiene Jesaja skrev ned, og mente dette var lagt til boken etter at noen av disse hendelsene hadde skjedd. Dette er bare gjort av kritikere som tviler på Bibelen og sier at den ikke er Guds Ord, men menneskers tanker og filosofier.

 

Advertisement
%d bloggers like this: