16. Hvis dere blir i meg

“Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.”

Johannes 15:7

Grunnen til at Vintreet og dets greiner er en slik sann lignelse om det kristne livet er at all natur har en kilde og puster samme ånd. Planteverden ble skapt til å være en objekt-leksjon for menneskene som lærer det at hele dets avhengighet er til Herren, og det finner sikkerhet i den avhengigheten. Han som kler liljene vil kle oss enda bedre. Han som gir trærne og vintrærne sin skjønnhet og sin frukt — og gjør dem alle til hva de skal være — vil med sikkerhet gjøre oss til hva vi burde være. Den eneste forskjellen at hva Gud virker i trærne er ved Sin kraft, noe som trærne ikke er istand til å oppfatte. Dette er menneskets nobelhet, at det har en vilje som kan samarbeide med Gud i forståelse og godkjenning og akseptering av hva Han gjør.

Hvis dere blir i meg” — Her er forskjellen mellom greinen i naturen og greinen i det åndelige Vintreet. Den første forblir i ved hjelp av naturens krefter. Den andre forblir, ikke ved ren viljestyrke, men gjennom viljens styrke, men ved en guddommelig kraft gitt gjennom viljens samtykke. Slik er Herrens fantastiske forsyning som Han har gjort — hva naturens styrke gjør i ett tilfelle, vil nådens kraft gjøre i det andre. Greinen kan forbli i Vintreet!

Hvis dere blir i meg“… be om hva dere vil — dersom vi skal leve et virkelig bønneliv, med kjærlighet og kraft og erfaring med bønn som kjennemerke for det, så må der ikke være noe spørsmål om å være i Kristus. Og dersom vi forblir, så trenger det ikke være noe spørsmål om friheten av å spørre hva vi vil, og sikkerheten om at det vil gå i oppfyllelse. Der er bare ett forbehold: “Hvis dere blir i meg.” Der må ikke være noen nøling om muligheten eller sikkerheten om det. Vi må stirre på den lille greinen og dens fantastiske kraft til å bære slik vakker frukt til vi selv har lært å forbli i Vintreet.

Og hva er dens hemmelighet? Å være fullstendig opptatt av Jesus. Synke røttene av tilværelsen din i tro og kjærlighet og lydighet dypt ned i Ham. Bli med bort, ut fra ethvert annet sted for å være helt og fullstendih her. Gi opp alt for det utenkelige privilegiet av å være en grein på jorden som tilhører den herliggjorte Guds Sønn i himmelen. La Kristus være først! La Kristus være alt! Ikke vær opptatt med å være — bli i Kristus! Han vil holde deg fast! Han vil fortsette å holde oss i Seg! Han vil være i deg!

Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere.” — Dette gir Han som det tilsvarende til det andre uttrykket: “Jeg i deg. Dersom mine ord blir i deg” — det vil si, ikke bare i meditasjon, i minnet, i kjærlighet, i tro — alle disse ordene entrer inn i viljen din, din tilværelse, og utgjør livet ditt. Dersom de tranformerer din personlighet til sin egen likhet, og du blir og er hva de sier og mener, så kan du spørre hva du vil, og det skal bli oppfylt for deg. Ordene dine til Gud vil være frukten fra Kristus, og Hans Ord vil leve inni deg.

Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere.” — Tro på sannheten av dette løftet! Sett deg selv opp som en forbeder for andre mennesker — en fruktbærende forbeder som alltid kaller ned flere velsignelse for andre. En slik tro og bønn vil hjelpe deg å forbli i Kristus på en underfull måte, både totalt og evig.

Å Herre! Dersom dere blir i meg! Ja, Gud kraften til å be og kraften til å seire må være avhengig av denne forblivningen i Deg. Som Du er Vintreet, er Du også den guddommelige Forbederen, som pustet Din Ånd inn i oss! Din Ånd i oss! Å, for at nåden til å ganske enkelt og fullstendig være i Deg, og kunne be om store ting!


Advertisement
%d bloggers like this: