Vers 6

Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos.”

1 Mosebok 5:6

Når vi kommer til dette verset, så er det lite som er nytt. Det eneste nye i dette korte verset er tallet “hundre og fem” og “Enos“. Set var altså 105 år gammel da han fikk sin sønn Enos, og han var derfor yngre enn da Adam fikk Set. Men Set var ikke Adams første barn, han hadde allerede fått Kain og Abel. Vi blir ikke fortalt at Adam fikk andre sønner og døtre før Set, men vi vet at han fikk disse to brødrene. Trolig var Enos Sets første sønn, selv om vi ikke vet dette med sikkerhet. Vi bare antar dette, fordi det vanligvis er den førstefødte sønnen som får hovedarven fra sin far. Det var derfor Esau var ment å få “førstefødselsretten” fra Isak fordi han var født før enn hans tvillingbror Jakob (1 Mosebok 25:24-26), men Esau solgte sin førstefødselsrett til Jakob for et måltid med brød og linsevelling, samt drikker (25:34). Dette var en avtale mellom de to brødrene, og faren var ikke med på dette. Men Jakob klarte å lure til seg sin fars velsignelse ved list i tillegg til førstefødselsretten ved hjelp av sin mor Rebekka (27:1-29). Det har også vært tradisjon i vår kultur at den eldste gutten blir “odelsgutt”, men i den senere tid har man åpnet for at også jenter kan bli “odelsjente” som et resultat av likestillingskampen.

En ættelinje er imidlertid ikke det samme som å være “odelsgutt”. Selv om vi automatisk tenker at Enos var den eldste, ettersom han var den som ble nevnt på listen over Adams etterkommere som ledet opp til Kristus. Men vi vet ikke at Enos var “odelsgutt”, vi vet bare at han var den av Sets sønner som brakte ættelinjen videre til Jesus. Han kan ha vært Sets første barn, men han behøver ikke å ha vært det. Vi vet heller ikke hvor mange barn menneskene før vannflommen fikk. Dersom deres viktigste mål i livet var å føde flere barn, så kan de rent teknisk ha født mange barn på sine lange levetider. 

Enos – translitterert fra hebraisk som “Enowsh” – som betyr “et dødelig menneske” og har blitt kommentert under 1 Mosebok 4:26. Han har ingen ting med Enos i Mormons Bok å gjøre, som levde på det sjette århundre f.Kr. – dersom du tror på at denne boken er autentisk, noe som det ikke finnes empiriske beviser på. Enos er en av de først navnene på en lang liste over patriarker som levde før syndefloden, hvor lenge de levde, og hvor gammel de var da de fikk sønnene som var en del av den lovede ættelinjen som førte til Messias. Det var ti slike patriarker fra Adam til Noah. Der er ingen grunn til å anta at det finnes “gap” i denne listen, eller at årene er annerledes enn normale år som vi har i dag – unntatt at det originale året var 360 dager langt, noe som ikke gjør noen særlig forskjell på disse lange livene. Listen her er helt naturlig og ukomplisert, og er ment å gi den åpenbare og naturlige linjen til Noah og hans sønner. 


 

Advertisement
%d bloggers like this: