25 desember: Rahabs tro

“For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.”

Josva 2:11

Denne trosbekjennelsen kommer fra leppeme til en av de minst sannsynlige skikkelsene i Bibelen — en prostituert, en hedning, og en borger i en fiendtlig nasjon for Israel. Men det er akkurat denne uforveneteheten om hennes tro som gjør henne til en slik kilde av bibelsk trøst og formaning.

På den ene siden viser Rahab oss at der ikke finnes noen gyldig grunn for ikke å tro på Gud. Rahabs tro på den ene, sanne Gud var grunnen ntil at hun ikke gikk til grunne med de okringboende hedningene som bodde i Jeriko, minner Hbreerne oss om. Jakob bruker også Rahab som et eksempel på en hvis ekte tro er vist av konkrete handlinger av adlydelse og offer.

Da Rahab hørte rapporten om alt det Gud hadde gjort for sitt folk — frelst dem ut fra Egypt, delt Rødehavet, overvunnet mektigekonbger — så stolte hun på at dette var den ene og sanne Gud i hiummelen og på jorden. Dersom Rahab kunne komme ut av et slikt konfliktfylt og fiendtlig samfunn, til en slik sterk og urokkelig tro, så beviser det at ingen kulturelle eller omstendelige barrierer er sterke nok til å overvinne ekte tro på den ene og sanne Gud.

Der er også stor trøst i Rahabs historie, særlig for dem som er frelst ut fra syndige livsstiler. Her var en promiskuøs kvinne, med tvildomme kontakter, og en mørk og hedensk fortid, som ble brukt av Herren da Han fridde jødene og til slutt ga oss Kristus.

For et mektig vitnesbyrd Rahab er av Guds evne til å tilgi, å ren se, og til og med til å bruke dem som kommer til Ham i tro. Måtte din tro lede deg tilen modig og oppofrende lydighet i dag, i kunnskapen om Kristi renselse og helbredende kraft for din fortid.


 

Advertisement
%d bloggers like this: