Spredningen ved Babel

I følge 1 Mosebok gikk Noah og familien hans av arken og ofret en ofring til Gud i takknemlighet for deres store frelse. Gud svarte ved å gi dem en regbue til tegn på løftet Hans om aldri mer å dømme jorden med en liknende flom. Løfte kom med en befaling om å fylle hele jorden ved verdensomspennende migrasjon.

Men Guds natur ble ikke forandret – Han krever fremdeles at synd skal straffes ved dom. Det varte ikke lenge før menneskeheten igjen var i fullt opprør mot Ham. Ledet av den onde Nimrod bygget de tn astrologisk observasjonstårn i Babel hvor man tilba skapelsen istedenfor Skaperen. På den tiden snakket alle samme språk og jobbet sammen, og de opprørske medlemmene av menneskeheten bygget et tårn i åpen ulydighet til Guds migrasjons kommando, og motsa Ham modig med påstanden “ellers blir vi spredt over hele jorden” (1 Mosebok 11:4). De fleste familiegruppene holdt seg sikkert fremdeles sammen mens de økte hurtig i antall. Gud kunne ikke la dette to-delte opprøret gå ustraffet. Han forvirret språkene deres, stoppet det samarbeidede opprørske byggeprosjektet, og tvang dem til å migrere.

På et øyeblikk var det umulig for folk å kommunisere med hverandre, og individuelle språk grupper bandt seg sammen og flyttet vekk. De sterkeste, mest prominente gruppene, inkludert sumererne, babylonerne, akkaderne og assyrerne forble antakeligvis hvor de var og tvang de andre til å dra. De beholdt den teknologien de tidligere hadde ervervet seg og grunnla avanserte by stater mens andre mektige grupper gjorde krav på de fruktbare territoriene like ved – områder med ønskede naturressurser slik som Nilen-bassenget. De gjenværende klanene migrerte der de kunne, hvor de som var sterkest gjentatte ganger forflyttet de som var svakere. Noen flyttet sørover til det afrikanske kontinentet, og andre flyttet østover til Asia. Istiden lå spredd over Europa, og de gruppene som flyttet dit ble tvunget til å forandre livsstilen sin.

1 Mosebok 10 beskriver disse migrasjonsrutene og nevner de startende nasjonene og territoriene. Generelt sett beholdt semittene – Sems etterfølgere – kontrollen over Mesopotamia, men jafettene migrerte mot nordøst og nordvest til Europa og Russland, og hamittene flyttet sørover til Afrika og østover til Asia. Det var litt miksing og utryddelse av familiegrupper, men de hadde lite valg – de måtte flytte. Oversikten over nasjonene i 1 Mosebok 10 dokumenterer resultatene av migrasjonen og er anerkjent som en meget nøyaktig historisk dokument hvor mange av nasjonene er gjenkjennbare gjennom alle tider opp til i dag.

Alle gruppene tok med seg en kjennskap til Gud, syndefloden, og ordentlig tilbedelse så vel som den falske tilbedelsen som ble praktisert i Babel. Mange nye sivilisasjoner bygget liknende tårn og begynte å tilbe stjernene, og brukte de samme bildene som vi i dag gjenkjenner i stjernetegnene. Oppskrevde manuskripter ble hurtig utviklet i feler områder, med helt forskjellige systemer og symboler.

Disse gruppene hvis befolkning inneholdt individer med spesielle evner grunnla raskt teknologiske sivilisasjoner med konstruksjonsprosjekter, metallurgi, jordbruk etc., mens de uten slike evner bare fokuserte på å overleve. Stammer som levde i vanskelige miljøer i istidens Europa levde ofte i huler for sikkerhet og varme, mens de hele tiden mistet stykker av deres en gang kjente kunnskap mens de utviklet jeger egenskaper på grunn av behovet for overlevelse. På samme tid oppnådde blomstrende sivilisasjoner store teknikker som til og med i dag ville være vanskelig å kopiere. Disse tidlige menneskene var neppe uvitende laverestående mennesker som vi ofte ser avbildet som nylig utviklet fra dyrene. Menneskene var intelligente helt fra begynnelsen fordi de var skapt slik!

Advertisement
%d bloggers like this: