Solen vår er spesiell

Image result for sun

Vi har alle hørt at solen vår ikke er noe annet enn en kjedelig, gul stjerne, men bibelske kreasjonister vet bedre. Gud laget den spesielt for å gi liv på jorden, og astronomer har samlet en voksende liste av dens spesialiteter. Listen har nettopp vokst igjen.

En nylig studie av 79 soltvillinger (stjerner sammenlignbare med vår sol, med liknende temperaturer, tyngdekraft og jerninnhold) avslørte at de fleste av disse tvillingsolene var nærmest identiske til hverandre men likevel forskjellige fra vår egen.

Astronom Megan Bedell fra New Yorks Flatiron Institute Center for Computational Astrophysics studerte elementsammensetningen i disse stjernene. Avhengig av bølgelengden stjernene utstråler kan astronomer bestemme hva stjernene er laget av. Solen vår mangler store mengder metall og andre materialer som er funnet i disse andre stjernene. (Mengden av “manglende materiale” i solen vår tilsvarer omtrent fire ganger jordens masse.)

Disse materialene finnes i nesten alle de andre stjernene som har blitt studert, med bare en håndfull som likner vår sol. Dette er ett dilemma. Å forklare evolusjonen av hvilken som helst stjerne har sine utfordringer, men opprinnelsen av spesielle stjerner er enda vanskeligere. Den ledende evolusjonære hypotesen er at flesteparten av vår sols tvillinger startet med færre terrestriale planeter, eller at de spiste de planetene de hadde.

Evolusjonister insisterer fremdeles at der ikke finnes noe spesielt med solen vår, at den bare er en enkelt stjerne i et endeløst univers. Men  dess mer vi lærer, dess mer minner Gud oss om hva Han sier i sitt Ord, at Han skapte solen unikt for å opprettholde liv på denne planeten.


 

Advertisement
%d bloggers like this: