7 mai: La alle prise Herren

“konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, unge menn og jenter, gamle folk og gutter! De skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. Hans herlighet er over himmel og jord.”

Salme 148:11-13

Religiøse skeptikere har foreslått at kristendommen bare er for de uutdannede, fattige og uvitende. Men her kalles alle til å tilbe Herren. konger og barn, sterke unge kvinner og svake aldrende menn — alle skal opphøye den Ene sanne Gud.

Hvorfor det? Fordi Hans navn alene er glimrende. Paulus snakker om denne overgående æren som Kristus har, som har “navnet over alle navn” (Filipperne 2:9). Der er herskere, der er konger, der er diktatorer, der er tsarer — men så er det en unik, overstående hersker som er kongenes Konge og herrenes Herre.

Han er alltid verdt alles lovprisning og tjeneste og tillit. Han er ikke en kjepphest eller et midlertidig fenomen, slik som mange andre ting  som vi så lett og raskt gir vår beundring og kjærlighet og oppmerksomhet til.

Kanskje du har unnskyldt deg selv fra en helhjertet hengivenhet til Jesus Kristus. Unge mennesker forteller seg selv at de vil tjene Ham “senere”, og eldre mennesker bestemmer seg for at de har kommet for langt i livet til å være til noen nytte. Alle i midten er for travelt opptatt til å bry seg i det hele tatt.

Men la alle mennesker lovprise Herrens navn, uttaler salmisten. Det betyr deg, hvem du enn er, samme hvor gammel du er eller hvilke omgivelser du lever i.


 

Advertisement
%d bloggers like this: