18 februar: Herrens refs

“Min sønn, forakt ikke Herrens formaning, mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, refser han, slik en far gjør med en sønn han har kjær.”

Salomos ordspråk 3:11-12

Forakt ikke, eller ta det med letthet, når Herrens hånd refser deg.

Hvordan kan en bagatellisere Guds rettelse, når den åpenbart føles så tung? Ved å ikke akseptere Hans hånd i prøvelsen, eller ved ikke å bekjenne dens fordel selv når du ikke forstår den, eller ved ikke å anerkjenne ditt behov for den når den kommer.

Noen ganger refser og korrigerer Gud oss for å omgå verdslige ambisjoner; andre ganger kan det være for å fjerne egoistisk stolthet, eller selvforsynte villedelser. Selv om du ikke vandrer i en kjent eller stor synd for øyeblikket, så still deg selv spørsmålet “Har jeg ingen stolthet som trenger å knuses?”

Det er fordi Gud ikke har gått trett av deg at Han refser deg; så ikke gå lei av Ham. Du skjønner, Guds barn er aldri straffet, på grunn av Kristi arbeid på korset (Han tok straffen for oss). Men Guds barn blir alltid irettesatt, på grunn av Kristi arbeid på korset — Gud vil ikke gi opp Hans arbeid av helliggjørelse fordi Kristus har gjort oss Hans for evig.

Gud gleder seg ikke over lidelsene dine, men Han gleder seg i deg, gjennom Kristus, og derfor sender Han prøvelser for å forme og danne deg til Kristi bilde. Kjære troende, der finnes kanskje ingenting dydig eller godt med prøvelsene du har akkurat nå. Men der er dyd og godhet i Ham som sender dem.


 

Advertisement
%d bloggers like this: