2 juli: Intet varer evig

“Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.”

Matteus 24:35

“Intet varer evig!” Vi har blitt så vant til realiteten i denne klisjeen at vi mange ganger, selv som kristne, ubevisst anvendt dette jordiske maksimen til evige ting.

Men Jesus vil at vi skal huske på at, jo, himmel og jord skal forsvinne; og ingenting på denne jorden varer evig. Biler, tepper, kropper, bankkontoer og ferier — alt brytes opp til slutt eller brytes ned.

Selv nasjoner og verdensmakter reiser seg seg og faller sammen over tid. Egypterne hadde sin storhetstid for lenge siden, men er nå bare et vanlig land. Alexander den store erobret mesteparten av den kjente verden på ganske kort tid, men dagens Hellas er bare en skygge av dette riket. Romerriket er kanskje et av de største og mest fryktede riket som har eksistert, men også det har forsvunnet. Tyskerne ønsket å dominere hele verden, men måtte gi tapt da vestlige styrker forente seg i kampen mot nazismen.

Himmelen og jorden skal forsvinne, mensier Jesus, men mine ord skal ikke forsvinne. Guds Ord og Guds arbeid vil fremdeles stå når jorden brenner.

Nå kan du kanskje gi et teologisk samtykke til poenget som Jesus kommer med, men fremhever Jesu realitet din beslutningstaking med et evig perspektiv og prioritet? Med andre ord, lever du som om alt i denne verden er midlertidig og Guds løfter evig?

Dersom din glede, oppfyllelse eller ditt behag finnes i den ungdom… hva med når du blir gammel? Dersom det kommer fra din velstand… hva skjer når du blir gammel eller for syk til å nyte den? Dersom din lykke stammer fra følelser og omfavnelser fra andre… hva skjer når de forlater deg eller går bort?

Intet varer evig, unntatt alt jeg sier og gjør, minner Jesus oss på. Måtte denne virkeligheten bli reflektert denne dagen i alt vi sier og gjør.


 

Advertisement
%d bloggers like this: