Lovprisninger og bønner

Salmenes bok er en samling av lovprisninger og bønner – eller mer presist, fem samlinger – og representerer således ikke en forfatter eller tidsperiode. Hver individuell salme har sin egen forfatter/komponist, self om noen av dem ser ut til å ha blitt oppgraderte etter at jødene kom tilbake fra fangenskapet i Babylon. Mange av salmene er anonyme, selv om alle unntatt 34 av dem har “superskripter” (tilleggsopplysninger som er lagt til, trolig i etterkant) som forteller oss noe om salmen eller dens opphav. Av disse er minst 73 attributert David (enten av, om eller for – som i dedikert til – David) og andre til Asaf, Korahs sønner, Moses, Salomo, Heman og Etan. Det er imidlertid viktig å slå fast at disse “superskriptene” ikke er en del av den inspirerte grunnteksten, og kan derfor ikke brukes som bibelske bevis på forfatterskap. Der er imidlertid liten grunn til å tvile på disse “superskriptene” ettersom jødene hadde et nært og ærlig forhold til Det gamle testamentet.

Salmene ble komponert over en periode på nesten 1000 år, fra Moses sine dager (ca. 1400 f.Kr.) til det Babylonske fangenskapet (586 f.Kr.). De fleste ble skrevet under jødenes vandring i ødemarken eller i Israel, Juda eller Babylon.

Den tradisjonelle hebraiske tittelen var tehillim (“lovprisninger”), self om mange av salmene faktisk var tephillot (“bønner”). Tittelen Salmenes bok ble først brukt i Septuagint Bibelen, den greske oversettelsen av de hebraiske grunntekstene.

Salmenes originale målgruppe varierte, på grunn av bokens eklektiske natur, men mesteparten av leserne var israelitter og judaitter. Mange av salmene ble brukt i tilbedelsen da jødene samlet seg i tempelet, synagogen eller tabernaklet for å tilbe den levende Gud, akkurat som de gjør i dag.

Salmene er en samling liturgiske stykker av tempeltilbedelse og personlig bønnestund. Der finnes en stor variasjon av salmer, og de forskjellige typene tjente forskjellige formål i israelittenes åndelige liv, inkludert lovprisning, bønn, sorg og instruksjon.

Å forstå hvordan de individuelle salmene ble samlet til de 150 salmene vi ser i dag er komplisert på grunn av at der er fem individuelle samlinger med salmer. De første bøkene ser ut til å inneholde tidligere salmer, mens Bok V inneholder flere som er av nyere dato. Dette indikerer at det kan ha vært en rekke samlinger av salmer gjennom Israels histories før den siste samlingen ble ferdigstilt. Bøkene i Salmenes bok er som følger:

Bok I: Salme 1 – 41

Bok II: Salme 42 – 72

Bok III: Salme 73 – 89

Bok IV: Salme 90 – 106

Bok V: Salme 107 – 150

Der finnes mange måter å tilnærme seg denne varierte samlingen av lovprisninger og bønner – og like mange måter å gruppere salmene, med kategorier som ofte overlapper. Selv om bruk av en Bible-kommentar eller studiebibel med utfyllende notater kan være instruktive når du studerer salmene, så kan det være mest effektivt å sette til side organiserte planer og ganske enkelt ta salmene slik de står. Her vi jeg forsøke å bare at salmene en etter en, slik de står, og forsøke å finne den åndelige og den bokstavelige betydningen av versene.

Noen lesere finner det nyttig fra et personlig perspektiv å “be”seg gjennom salmene, som er fylt med lovprisninger, bekjennelser og bønneemner – nøkkelelementer i et velbalansert bønneliv. Vær oppmerksom på de instruktive elementene også, til prinsippene som blir presenterte for å kunne leve et effektivt, gudærende liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: