8 september: Restaurering av liv

“Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gresshoppen åt, min store hær som jeg sendte mot dere.”

Joel 2:25

Har du kapitler i livet ditt som du ønsker du kunne skrive om igjen? Har du anger eller sorg eller sår fra tidligere synder?

Det fantastiske løftet fra Gud er at Han ikke bare tilgir en angrende synder — Han helbreder også den angrende synderen. Selv om det er sant at vi kan lide livslange prøvelser på grunn av syndefulle valg i fortiden, så er Herren i stand til å restaurere årene som du føler har blitt spist opp av skyldfølelse, synd eller umodenhet.

Gud sier “Jeg gir dere igjen for årene”. Hvordan kan dette ha seg? Vil Han reversere livets klokke, vil Han bla tilbake i kalenderen vår? Nei. Men Gud er i stand til å pakke så mye liv, så mye vitalitet, så mye velsignelse inn i årene du har igjen at du vil være i stand til å ha et fullt liv med gleder og seire og nytelser i de årene som gjenstår.

Husker du tyven på korset? Her var en mann som hadde kaste bort hele livet sitt på mord, tyveri og selvopptatthet. Og, likevel, arresterte Gud ham i den siste stunden av livet hans, brakte ham til omvendelse og tro på Kristus, og brukte så de flyktige få minuttene han hadde igjen til å etterlate seg et evig vitnesbyrd om Guds nåde til å frelse, til å tilgi, til å instruere, og til og med til å opplive.

Samme hvordan kapitlene i livet ditt har blitt skrevet så langt, så vit dette: når du angrer og vender deg om til Kristus for å finne frelse, så er Han i stand til å multiplisere de gjenstående årene av livet ditt og bruke deg på en mektig måte for Hans rike. Han er i stand til å motta den angrende, og Han er i stand til å restaurere det som er blitt ødelagt.


 

Advertisement
%d bloggers like this: