6 april: Den høyeste kom til de laveste

“Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!”

Lukas 2:14

Ved første øyekast er dette enb av de rareste hendelsene i Bibelen.

Englene kom til hyrdene, midt ute i ødemarken. Himmelske budbringere annonserer Messeias komme, proklamerer et kosmisk kall til tilbedelse, og erklærer fred på jorden — ikke i Ceasars store haller eller i jødenes tempel, men på en beitemark og til en gruppe uformelle, sisialt ignorerte, uviktige, navnløse hyrder.

Dette ville være som om USAs presaident ga sin seierstale til en håndfull bønder i en åker. Bare at dette er enda mer bemerkelsesverdig. Guds fokk hadde ventet i tuisener av år for den lovede Kristus, som ville bli kalt den underfulle Fredsfyrsten.

Men for en vakker virkelighet som blir vist her! Gud i det høyeste kommer ned til jorden for å ikle seg menneskeskikkelse, og så synger engler fra himmelen om det. Den usigelige nedverigelsen av Herren blir ikke bare annonsert — den er illustrert.

Jesus Kristus kom ned fra himmelen for å frelse dem som er sosialt ignorert, syndige og uviktige. Han offentliggjkorde ikke bare fred til menneskene: Han viste oss det, selv de de minste i samfunnet.

Tilskuerne passet til budskapet. Lytterne representerte de gode nyhetene.

Det er derfor ikke så rart at budskapet inkluderte ett kall til de syndige og de lavtstående til å gi ære til Gud i det høyeste! Det høyeste hadde kommet til de laveste; lovprisning er bare passende.


 

Advertisement
%d bloggers like this: