Apologetikk

Apologetikk = Det gren av teologien som forsvarer den hellige skrift, og fremlegger bevis på deres guddommelige autoritet.

%d bloggers like this: