Hvordan kan jeg gi ære til Gud?

Å ære Gud – VIRKEKRAFT

Rent teknisk kan du male et bilde med en hammer eller steke en fisk med en baseballhanske.

På samme måte kan du leve livet ditt hvordan du selv vil, men inntil du følger etter Kristus med både hjerte, sinn og sjel med ett Gud-designet formål. så vill du aldri fungere med maksimalt kapasitet og kjenne full oppfyllelse. Med andre ord, det er utrolig viktig å forstå hvorfor Gud har skapt deg og hvordan du er ment å leve.

Som en som bærer Guds bilde (1 Mosebok 1:27) ble du skapt til å ære din Skaper og nyte Ham for alltid (Romerne 11:36). Tusen kroners spørsmålet er imidlertid: “Hvordan i all verden gjør vi det?”

Det hebraiske ordet for “ære” betyr “tunghet” eller “tyngde”. Det er et orde som brukes spesifikt til å beskrive ens verdi eller storhet. Å gi ære til Gud er å gjøre kjent hvor fantastisk Han er. Dette er grunnen til hvorfor hele universet (inkludert deg) eksisterer: å kjentgjøre Guds usynlige attributter (egenskaper) på en forståelig og synlig måte (Salme 19:1-5). Der er fire måter du kan gjøre dette på.

1. DU ÆRER GUD VED DIN EKSISTENS

Stjerner, planeter, dyr og planter er Guds skapelser, men bare etter at Gud hadde skapt menneskene erklærte Han at skaperverket var “overmåte godt” (1 Mosebok 1:31). Guds supreme skapning, mennesket, har en unik måte å kunne gi ære til Gud fordi vi er skapt i Hans bilde. Akkurat som en blomstrende blomst, som ingen ser, bringer ære til dets Designer (Salme 19:4), så bringer du Gud ære ganske enkelt ved å være ett av de øverste medlemmene av Hans skaperverk.

2. DU ÆRER GUD VED Å ANGRE OG BLI FRELST

Gud skapte verden for å sette Sin hellighet på utstilling (3 Mosebok 10:3), og det gjør Han på en suprem måte gjennom Jesu Kristi frelsesverk. Du trenger en Frelser fordi dine syndige handlinger og syndige natur er nedarvet fra Adam. Når du angrer og setter troen din til Guds elskede Sønn, så gir du Ham stor ære ved å være Guds spesielle eiendom, ett utvalgt folkeslag, ett kongelig presteskap, en hellig nasjon (1 Peter 2:9).

3. DU ÆRER GUD VED Å NYTE HAM

Forestill deg at du ser en berømthet på en stor bankett som har enhver kulinarisk opplevelse som tenkes kan. Og så ser du at denne berømtheten bare har ristet brød med Marmite på (buljongaktig smørbart pålegg laget av gjærekstrakt). Hva forteller dette deg om denne berømtheten? Han verdsetter denne britiske maten som den beste i verden. På samme måte, når du og jeg finne glede, nytelse, håp og tilfredshet i Herren, så forteller vi at Gud er den meste verdifulle vesen eller entitet som finnes i universet (Salme 16: 6-12).

4. DU ÆRER GUD VED Å ADLYDE HAM

Du er på et fly, og sitter på plass 16B. På 15B sitter en veloppdragen 4 åring lydig i stolen sin, uten å sutre, og adlyder foreldrene sine når de ber ham om å feste sikkerhetsbeltet og spise den foreldede flyselskapskaken hans. I 17B sitter et barn vi vil kalle “X” – dette lille barnet nekter å feste sikkerhetsbeltet, kaster kaken i bakhodet på deg, og skriker hele flyreisen. Hvilket barn tror du er en bedre refleksjon  av sine foreldre? Selvsagt er det det lydige barnet som forteller verden at han har fantastiske foreldre. Når du og jeg adlyder Gud (1 Johannes 5:2), så forteller vi til verden at vi har en fantastisk Far som er en fryd å adlyde.

Når du sloss mot synd, ber, evangeliserer og synger Hans pris, så gir du ære til Gud (1 Korinterbrev 10:31) og finner din største glede (Johannes 15:10-11). Du gjør akkurat det du ble skapt for å gjøre.

DEN RIKTIGE MOTIVASJONEN

Den korrekte drivkraften for å gi ære til Gud er en lykkelig respons til kunnskapen om at Jesus døde for deg mens du fremdeles var en synder (1 Johannes 4:10). Dersom dette ikke er rakettdrivstoffet som tenner din lydighet, så vil du oppføre deg mer som en fariseer enn en kristen, og utføre gode gjerninger slik at andre skal se dem.

Istedenfor må du huske på at du er kjøpt med en pris, kan du gi ære til Gud (1 Korinterbrev 6:20). Studer Jesus, lær Ham å kjenne, så vil du gi ære til den Ene som er mest ærefull (2 Korinterbrev 3:18). Og når du dør, vil Han bringe deg helt inn til Hans ære hvor du vil glede deg over Gud og ære Ham i all evighet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: