Vers 4

“Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!”

1 Mosebok 3:4

Vi vet ikke sikkert om Eva var økonomisk med sannheten i det foregående verset, men vi vet at dette verset klart inneholder Bibelens første løgn. Satan er ikke bare en løgner, men han er “løgnens far” (Johannes 8:44). Det var han som fant opp løgnen, og her forteller han den første av mange løgner. “Slangen” – “nachash” er, som tidligere sagt, et orde som beskriver slangen hvesing, men det har andre implikasjoner også (“skinnende, oppreist skapning” som nevnt under Vers 1). Denne “slangen” “snakket” – “amar” som tidligere brukt om både Adam, Eva og slangen. Slangen henvendte seg nok en gang til “ishshah” – “kvinnen” som tidligere i dette kapittelet. Noen mener at slangen henvendte seg til kvinnen fordi det var lettere å lure henne enn mannen. Dette er imidlertid bare spekulasjoner som ikke kan bevises fra Bibelen.

Slangens budskap til Eva var “Dere kommer slett ikke til å dø!” Slangen bruker ordet “muwth” to ganger – ordet som betyr “å dø” eller “å drepe”. Grunnen til at det blir brukt to ganger ligger til rette for bruken av “slett ikke” – som en understreking eller fremhevelse av verbet, som er “å dø”. I 1930-oversettelsen står det “visselig” – altså undetrekes det at det er “helt sikkert” at Adam og Eva ikke skal dø dersom de spiser av den nevnte frukten. Gud sier “Dere skal dø…”, Satan svarer “Dere skal sannlig ikke dø…”. Løgnens far er så gjennomst\yret med løgn at han forsøker til og med å gjøre Gud til en løgner. Påstanden til slangen her er meget sterk! For det negative, som i de fleste tilfeller hvor det absolutte infinitivet som ledsager det avgrensede verbet står vanligvis mellom infinitivet og verbet, står her ettertrykkelig først, noe som gir trykket vi foreslår i Bibelens oversettelse.

Gud seier “Du skal dø.” Satan sier “Du skal slett ikke dø.” Dette er “løgnens far” i aksjon (Johannes 8:44). Legg merke til at slangen ikke bare benekter det som Gud Herren sier, men forsterker benektingen med “slett ikke” – eller “visselig” i 1930 oversettelsen. Satan benekter ikke bare hva Gud har sagt, men han går videre med å si at Gud har visst dette hele tiden. Han såsr med andre ord tvil om Gud og Hans plan, Hans Ord og Hans påbud. Selv om det ikke står det direkte i verset her, så kaller Satan her Gud en løgner – indirekte. Vi vet at vi ikke skal lytte til når slangen forsøker å lure oss. Eva hadde dessverre ikke samme erfaring som vi har, men var uskyldig og forholdsvis lett å lure.


 

Advertisement
%d bloggers like this: