17. Faderen herliggjort

“For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.”

Johannes 15:8

Hvordan kan vi ære Gud? Ikke ved å legge til Hans ære eller bringe Ham noen ny ære som ikke har. Men ganske enkelt ved å tillate Hans ære å skinne gjennom oss, ved å overgi oss til Ham, slik at Hans ære kan manifestere seg selv i oss og gjennom oss til verden. I en vingård, eller et vintre som bærer mye frukt, blir eieren gitt ære, ettersom det forteller om hans evner og ivaretakelse av vingården. Dersom disippelen bærer mye frukt, så blir Faderen æret. Foran mennesker og engler blir det gitt bevis for æren til Guds nåde og kraft: Guds ære skinner ut gjennom gjennom ham.

Dette er hva Peter snakker om når han sier: “Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus” (1 Peter 4:11). Når en mann arbeider og tjener i en kraft som bare kommer fra Gud, så får Gud all æren. Når vi bekjenner at ferdighetene kommer fra Gud alene, ærer han som gjør arbeidet, og dem som ser det, Gud på samme måte. Det var Gud som gjorde det! Menneskene dømmer Gud etter frukten i en hage hvordan gartneren er. Menneskene dømmer Gud etter som greoinene på Vintreet som Han har plantet, produserer. Lite frukt bringer lite ære til Vinbonden. “For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt“.

Noen ganger har vi sørget over vår mangel på frukt, som et tap til oss selv og våre medmennesker, med klager om vår svakhet som årsak. La oss heller tenke på synden og skammen over lite frukt som å robbe Gud for æren Han burde få fra oss. La oss lære hemmeligheten av å bringe ære til Gud, å tjene med den evnen som Gud gir. Den fulle aksepteringen; “Dere kan intet gjøre“, er enkel tro på Gud, som virker alt i alle — forblivningen i Kristus som den guddommelige Vinbonden gjør alt Sitt virke gjennom, og produserer mye frukt. Dette er det livet som vil bringe ære til Gud.

Mye frukt — Gud spør etter det, så sørg for at du gir det. Gud kan ikke være fornøyd med mindre. La disse ordene til Kristus — frukt, mer frukt, mye frukt — forbli inni deg, til du tenker slik som Han gjør, og er beredt til å ta fra Ham, det himmelske Vintreet, hva Han har for deg. Mye frukt: på denne måten blir min Far herliggjort. La selve høyden av dette kravet bli din oppmuntring. Det er så totalt utenfor din kraft, i den grad at det kaster deg fullstendig på Kristus, ditt sanne Vintre. Han kan, Han vil, gjøre dette til sannhet i deg!

Mye frukt — Gud spør på grunn av Hans behov. Han ber ikke om mye frukt fra greinene til Hans Vintre for show, for å vise hva Han kan gjøre. Mei, Han trenger det for menneskenes frelse. Det er i dette at Han kan bli herliggjort! Kast deg selv ned i mye bønn på Vintreet ditt og Vinbonden din. Rop til Gud og din Fader at Han vil gi deg frukt som du kan bringe til menneskene. Ta byrden av de hungrende og fortapte på deg, slik som Jesus gjorde da Han ble beveget av medfølelse, og din kraft i bønn, og din forblivelse, og din fruktbarhet til å ære Faderen vil ha en virkelighet og sikkerhet som du aldri har sett maken til før.

Kjære Gud! Faderen æret! Velsignet potensiale — Gud herliggjør Seg selv i meg, og viser frem æren av Hans godhet og kraft i det som Han virker i meg og gjennom meg. For et motiv det er å bringe mye frukt, akkurat like mye som Han virker i meg! Far, herliggjør deg Selv i meg!


 

Advertisement
%d bloggers like this: